Dla autorów

Dołącz do nas
Jeśli już współpracujesz z ZAiKS-em i zarządzamy Twoimi autorskimi prawami majątkowymi, zapraszamy do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Dbamy, by do twórców trafiały wszystkie należne im wynagrodzenia, a członkom ZAiKS-u oferujemy dodatkowo pomoc prawną i finansową.
Zarabiaj na swojej pracy
Zabezpiecz w ZAiKS-ie swoje autorskie prawa majątkowe i pobieraj należne ci tantiemy.
Warto wiedzieć
Aktualności
Jerzy Kronhold
13 listopada 2022
Poeta, dyplomata
Andrzej Mikołajczak
23 października 2022
Muzyk, kompozytor
Marian Fuks
23 października 2022
Historyk, muzykolog
Czesław Kuriata
12 października 2022
Poeta, prozaik
Jerzy Radliński
22 września 2022
Dziennikarz i publicysta
Piotr Marczewski
19 września 2022
Kompozytor, pianista, dyrygent
Bernard Biegoń
19 września 2022
Pianista, kompozytor
Elżbieta Zdolińska-
-Korczakowska
19 września 2022
Kompozytorka, autorka tekstów
Kazimierz Mazur
7 września 2022
Aktor
Sławomir Grabowski
6 września 2022
Scenarzysta