Klikając w poniższe linki, można dowiedzieć się, jakie dane osobowe i w jakim celu przetwarza ZAiKS oraz jakim podmiotom mogą być one udostępniane.

Inspektor Ochrony Danych – Ewelina Zielska-Błachowicz,
kontakt: dane.osobowe@zaiks.org.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla kontrahentów będących osobami fizycznymi, których dane pozyskano z rejestru publicznego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla kontrahentów będących osobami fizycznymi – art. 13 RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla osób zakładających konto w serwisie ZAiKS Online

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla twórców

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla spadkobierców twórców

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla twórców, którzy nie zawarli ze stowarzyszeniem umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla pełnomocników kontrahentów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla wydawcy muzycznego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla osób wnioskujących o stypendium lub dotację z Funduszu Popierania Twórczości „FPT” 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla laureatów nagród ZAiKS-u

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla osób fizycznych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania w Domu Pracy Twórczej ZAiKS-u – art. 13 RODO

Informacja o danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla następców prawnych autorów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, wersja dla osób fizycznych, w związku z zapisaniem się na listę odbiorców newslettera ZAiKS art. 13 RODO

Informacja o danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS wersja dla osób fizycznych, w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych

Polityka cookies