W celu zapewnienia bezpieczeństwa i potwierdzenia prawdziwości danych – przy załatwianiu sprawy w ZAiKS-ie (także przez pełnomocników) – niezbędna jest weryfikacja tożsamości zgodnie z instrukcją:

Rejestracja utworów i repartycja
1.
Zasady repartycji wynagrodzeń autorskich w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS1 MB
2.
Terminy podstawowych repartycji1 MB
3.
Regulamin zgłaszania i rejestracji utworów1 MB
4.
Załącznik nr 1 - Zasady zgłaszania utworów w trybie online1 MB
5.
Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące postaci zapisu i sposobu zgłaszania utworów do rejestracji1 MB
6.
Załącznik 2 - pełnomocnictwo do zgłaszania utworów do rejestracji w imieniu wydawcy1 MB
7.
A - formularz zgłoszeniowy utworu muzycznego lub słowno-muzycznego z zakresu „małych praw”1 MB
8.
AO - Formularz zgloszeniowy opracowania utworu muzycznego lub slowno-muzycznego1 MB
9.
A1 - formularz dwujęzyczny. Zgłoszenie utworu muzycznego lub słowno-muzycznego/ Registration form A1 musical or musical and lyrical works1 MB
10.
B – formularz zgłoszeniowy utworu słownego z zakresu „małych praw”1 MB
11.
C – formularz zgłoszeniowy utworu choreograficznego C1 MB
12.
CH – formularz zgłoszeniowy utworu choreograficznego z zakresu „wielkich praw”1 MB
13.
D – formularz zgłoszeniowy utworu słownego z zakresu „wielkich praw”1 MB
14.
DO - Formularz zgłoszeniowy opracowania utworu słownego z zakresu „wielkich praw”1 MB
15.
DM - formularz zgłoszeniowy utworu dramatyczno-muzycznego1 MB
16.
DMO - Formularz zgłoszeniowy opracowania utworu słowno-muzycznego z zakresu „wielkich praw”1 MB
17.
MCH - Formularz zgłoszeniowy utworu muzyczno-choreograficznego z zakresu „wielkich praw”1 MB
18.
F – formularz zgłoszeniowy utworów słownych stworzonych do filmu1 MB
19.
F1 - Formularz zgłoszeniowy polskiej wersji językowej do filmu zagranicznego obcojęzycznego1 MB
20.
Oświadczenie twórcy polskiej wersji językowej do filmu obcojęzycznego1 MB
21.
Wzór metryki filmu polskiego1 MB
22.
Instrukcja zgłaszania utworów online1 MB
Dla licencjobiorców
1.
Wniosek o zawarcie umowy o korzystanie z utworów1 MB
2.
Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów na polu reemisji1 MB
3.
Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów w programie telewizyjnym1 MB
4.
Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów w programie radiowym1 MB
5.
Załącznik zgłoszenie utworów fonograficznych1 MB
6.
Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów na utrwalenie, zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu na nośnikach dźwięku, dźwięku i obrazu oraz zwielokrotnienie w urządzeniach odtwarzających1 MB
7.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych1 MB
8.
Tabela wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych (reemisja w sieciach kablowych)1 MB
9.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich stowarzyszenia autorów ZAiKS za publiczne udostępnianie utworów w audiobookach i e-bookach1 MB
10.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich stowarzyszenia autorów ZAiKS za nadawanie utworów w internecie (webcasting pierwotny)1 MB
11.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich za publiczne udostępnianie utworów w czasie rzeczywistym podczas transmisji strumieniowej na platformie internetowej lub stronie internetowej (“real-time streaming” / “live streaming”)1 MB
12.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za publiczne udostępnianie utworów w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym1 MB
13.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za nadawanie utworów przez niepublicznych nadawców radiowych1 MB
14.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za reemitowanie utworów w i poza sieciami kablowymi, wykorzystywanych w programach radiowych i/lub telewizyjnych1 MB
15.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za nadawanie utworów przez nadawców telewizyjnych1 MB
16.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za zwielokrotnianie utworów na nośnikach dźwięku i obrazu1 MB
17.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich za odtwarzanie utworów2 MB
18.
Tabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonanie utworów muzyka poważna1 MB
19.
Tabela stawek za publiczne odtwarzanie AV-TV - wyciąg1 MB
20.
Tabela stawek wynagrodzeń za rozpowszechnianie utworów do tańca1 MB
21.
Tabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonania utworów stanowiące element różnych niebiletowanych imprez okazjonalnych1 MB
22.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich za publiczne udostępnianie utworów z zakresu wielkich praw1 MB
23.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich za publiczne wykonywanie (wystawianie na scenie) utworów w spektaklu teatralnym1 MB
24.
Wzór umowy sprzedaży filmu polskiego1 MB
25.
Wzór umowy sprzedaży filmu zagranicznego1 MB
26.
Wzór umowy licencyjnej na utrwalenie dźwiękowe i zwielokrotnienie na nośnikach (umowa jednorazowa)1 MB
27.
Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych1 MB
28.
Wzór umowa licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonania utworów imprezy niebiletowane1 MB
29.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania utworów imprezy niebiletowane1 MB
30.
Wzór umowy jednorazowej na publiczne odtwarzanie utworów w systemie telefonicznym opartym na centrali wewnętrznej1 MB
31.
Wzór umowy licencyjnej na dołączanie nagrań utworów muzycznych i słowno-muzycznych do zdjęć lub rejestracji audiowizualnej1 MB
32.
Wzór umowy licencyjnej na nadania radiowe1 MB
33.
Załącznik nr 1 nadania radiowe1 MB
34.
Załącznik nr 2 nadania radiowe1 MB
35.
Załącznik nr 3 nadania radiowe1 MB
36.
Wzór umowy licencyjnej na nadania telewizyjne1 MB
37.
Załącznik nr 1 nadania telewizyjne1 MB
38.
Załącznik nr 2 nadania telewizyjne1 MB
39.
Załącznik nr 3 nadania telewizyjne1 MB
40.
Załącznik nr 4 nadania telewizyjne1 MB
41.
Załącznik nr 5 nadania telewizyjne1 MB
42.
Załącznik nr 6 nadania telewizyjne1 MB
43.
Wzór umowy licencyjnej na reemisje1 MB
44.
Załącznik nr 1 reemisja1 MB
45.
Załącznik nr 2 reemisja1 MB
46.
Wzór umowy fonograficznej (umowa stała)1 MB
47.
Wzór umowy stałej video1 MB
48.
Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy zamkniętej1 MB
49.
Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych1 MB
50.
Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonywanie utworów przez filharmonie, towarzystwa muzyczne, orkiestry symfoniczne (z opustami)1 MB
51.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonywanie utworów przez filharmonie, towarzystwa muzyczne, orkiestry symfoniczne1 MB
52.
Wzór umowy licencyjnej na korzystanie z utworów „do tańca” podczas wesela, zabawy sylwestrowej, studniówki, imprezy tanecznej1 MB
53.
Wzór umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie utworów w trakcie imprez przy muzyce mechanicznej1 MB
54.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych1 MB
55.
Wzór umowa licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy plenerowej1 MB
56.
Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne odtwarzanie utworów podczas imprezy1 MB
57.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów w lokalach gastronomicznych (umowa bez opustów)1 MB
58.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów w lokalach gastronomicznych (umowa z opustami)1 MB
59.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie utworów w lokalach dyskotekowych1 MB
60.
Wzór umowy stałej na publiczne odtwarzanie utworów z nośników obrazu i dźwięku1 MB
61.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie z nośników obrazu i dźwięku koncertów w salach kinowych i widowiskowych1 MB
62.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie utworów za pomocą urządzeń służących odbioru programów telewizyjnych1 MB
63.
Wzór umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie i/lub wykonywanie utworów1 MB
64.
Druk zgody na faktury elektroniczne1 MB
65.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych1 MB
66.
Druk W1 MB
67.
Formularz licencji na niekomercyjne korzystanie z utworu1 MB
68.
Wniosek o zawarcie umowy na publiczne udostępnianie utworów w internecie w miejscu i czasie przez siebie wybranym on demand1 MB
69.
Wniosek o zawarcie umowy nadawanie w internecie programu radiowego1 MB
70.
Wniosek o zawarcie umowy transmisja strumieniowa na żywo w internecie z muzyką jako nieodzowny element1 MB
71.
Wniosek o zawarcie umowy transmisja strumieniowa na żywo w internecie muzyka nie jest nieodzownym elementem1 MB
72.
Wniosek o wystawienie umowy licencyjnej na publiczne wykonanie i/lub odtwarzanie utworów podczas imprezy4 MB
73.
Wniosek o wystawienie umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie utworów w prowadzonej działalności gospodarczej1 MB