Dokumenty

Dla licencjobiorców
Wniosek o zawarcie umowy o korzystanie z utworów1 MBWniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów poprzez publiczne udostępnianie1 MBWniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów na polu reemisji1 MBWniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów w programie telewizyjnym1 MBWniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów w programie radiowym1 MBWniosek zawarcie umowy o korzystanie z utworów w nadawanym w internecie programie radiowym1 MBWniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym1 MBWniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów na utrwalenie, zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu na nośnikach dźwięku, dźwięku i obrazu oraz zwielokrotnienie w urządzeniach odtwarzających1 MBWniosek na publiczne wykonanie utworu scenicznego z kategorii wielkich praw1 MBWniosek na nadanie telewizyjne utworu z kategorii wielkich praw1 MBWniosek do umowy na nadanie radiowe utworu z kategorii wielkich praw1 MBWniosek na wykorzystanie utworu w internecie z kategorii wielkich praw1 MBWniosek na utrwalenie i zwielokrotnienie utworu z kategorii wielkich praw1 MBTabela wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych (reemisja w sieciach kablowych)1 MBTabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za nadawanie utworów przez niepublicznych nadawców radiowych1 MBTabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym1 MBTabela wynagrodzeń autorskich live streaming1 MBTabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za reemitowanie utworów poza sieciami kablowymi, wykorzystywanych w programach radiowych i/lub telewizyjnych1 MBTabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za nadawanie utworów przez nadawców telewizyjnych1 MBTabela stawek wynagrodzeń autorskich za odtwarzanie utworów wyciąg1 MBTabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonanie utworów muzyka poważna1 MBTabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonanie podczas występów estradowych1 MBTabela stawek wynagrodzeń za rozpowszechnianie utworów do tańca1 MBTabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonania utworów stanowiące element różnych niebiletowanych imprez okazjonalnych1 MBWzór umowy sprzedaży filmu polskiego1 MBWzór umowy sprzedaży filmu zagranicznego1 MBWzór umowy licencyjnej na utrwalenie dźwiękowe i zwielokrotnienie na nośnikach (umowa jednorazowa)1 MBWzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych1 MBWzór umowa licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonania utworów imprezy niebiletowane1 MBWzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania utworów imprezy niebiletowane1 MBWzór umowy jednorazowej na publiczne odtwarzanie utworów w systemie telefonicznym opartym na centrali wewnętrznej1 MBWzór umowy licencyjnej na dołączanie nagrań utworów muzycznych i słowno-muzycznych do zdjęć lub rejestracji audiowizualnej1 MBWzór umowy licencyjnej na nadania radiowe1 MBZałącznik nr 1 nadania radiowe1 MBZałącznik nr 2 nadania radiowe1 MBZałącznik nr 3 nadania radiowe1 MBWzór umowy licencyjnej na nadania telewizyjne1 MBZałącznik nr 1 nadania telewizyjne1 MBZałącznik nr 2 nadania telewizyjne1 MBZałącznik nr 3 nadania telewizyjne1 MBZałącznik nr 4 nadania telewizyjne1 MBZałącznik nr 5 nadania telewizyjne1 MBZałącznik nr 6 nadania telewizyjne1 MBWzór umowy licencyjnej na reemisje1 MBZałącznik nr 1 reemisja1 MBZałącznik nr 2 reemisja1 MBWzór umowy fonograficznej (umowa stała)1 MBZałącznik zgłoszenie utworów fonograficznych1 MBWzór umowy stałej video1 MBWzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy zamkniętej1 MBWzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych1 MBWzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonywanie utworów przez filharmonie, towarzystwa muzyczne, orkiestry symfoniczne1 MBWzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonywanie utworów przez filharmonie, towarzystwa muzyczne, orkiestry symfoniczne1 MBWzór umowy licencyjnej na korzystanie z utworów „do tańca” podczas wesela, zabawy sylwestrowej, studniówki, imprezy tanecznej1 MBWzór umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie utworów w trakcie imprez przy muzyce mechanicznej1 MBWzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych1 MBWzór umowa licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy plenerowej1 MBWzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne odtwarzanie utworów podczas imprezy1 MBWzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów w lokalach gastronomicznych (umowa bez opustów)1 MBWzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów w lokalach gastronomicznych (umowa z opustami)1 MBWzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie utworów w lokalach dyskotekowych1 MBWzór umowy stałej na publiczne odtwarzanie utworów z nośników obrazu i dźwięku1 MBWzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie z nośników obrazu i dźwięku koncertów w salach kinowych i widowiskowych1 MBWzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie utworów za pomocą urządzeń służących odbioru programów telewizyjnych1 MBWzór umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie i/lub wykonywanie utworów1 MBDruk zgody na faktury elektroniczne1 MBInformacja o przetwarzaniu danych osobowych1 MBDruk W1 MBFormularz licencji na niekomercyjne korzystanie z utworu1 MB