Dokumenty

Dla licencjobiorców
1.Wniosek o zawarcie umowy o korzystanie z utworów1 MB2.Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów na polu reemisji1 MB3.Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów w programie telewizyjnym1 MB4.Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów w programie radiowym1 MB5.Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów na utrwalenie, zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu na nośnikach dźwięku, dźwięku i obrazu oraz zwielokrotnienie w urządzeniach odtwarzających1 MB6.Tabela wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych (reemisja w sieciach kablowych)1 MB7.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich stowarzyszenia autorów ZAiKS za publiczne udostępnianie utworów w audiobookach i e-bookach1 MB8.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich stowarzyszenia autorów ZAiKS za nadawanie utworów w internecie (webcasting pierwotny)1 MB9.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich za publiczne udostępnianie utworów w czasie rzeczywistym podczas transmisji strumieniowej na platformie internetowej lub stronie internetowej (“real-time streaming” / “live streaming”)1 MB10.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za publiczne udostępnianie utworów w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym1 MB11.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za nadawanie utworów przez niepublicznych nadawców radiowych1 MB12.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za reemitowanie utworów poza sieciami kablowymi, wykorzystywanych w programach radiowych i/lub telewizyjnych1 MB13.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za nadawanie utworów przez nadawców telewizyjnych1 MB14.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za zwielokrotnianie utworów na nośnikach dźwięku i obrazu1 MB15.Tabela stawek wynagrodzeń autorskich za odtwarzanie utworów wyciąg1 MB16.Tabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonanie utworów muzyka poważna1 MB17.Tabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonanie podczas występów estradowych1 MB18.Tabela stawek wynagrodzeń za rozpowszechnianie utworów do tańca1 MB19.Tabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonania utworów stanowiące element różnych niebiletowanych imprez okazjonalnych1 MB20.Wzór umowy sprzedaży filmu polskiego1 MB21.Wzór umowy sprzedaży filmu zagranicznego1 MB22.Wzór umowy licencyjnej na utrwalenie dźwiękowe i zwielokrotnienie na nośnikach (umowa jednorazowa)1 MB23.Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych1 MB24.Wzór umowa licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonania utworów imprezy niebiletowane1 MB25.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania utworów imprezy niebiletowane1 MB26.Wzór umowy jednorazowej na publiczne odtwarzanie utworów w systemie telefonicznym opartym na centrali wewnętrznej1 MB27.Wzór umowy licencyjnej na dołączanie nagrań utworów muzycznych i słowno-muzycznych do zdjęć lub rejestracji audiowizualnej1 MB28.Wzór umowy licencyjnej na nadania radiowe1 MB29.Załącznik nr 1 nadania radiowe1 MB30.Załącznik nr 2 nadania radiowe1 MB31.Załącznik nr 3 nadania radiowe1 MB32.Wzór umowy licencyjnej na nadania telewizyjne1 MB33.Załącznik nr 1 nadania telewizyjne1 MB34.Załącznik nr 2 nadania telewizyjne1 MB35.Załącznik nr 3 nadania telewizyjne1 MB36.Załącznik nr 4 nadania telewizyjne1 MB37.Załącznik nr 5 nadania telewizyjne1 MB38.Załącznik nr 6 nadania telewizyjne1 MB39.Wzór umowy licencyjnej na reemisje1 MB40.Załącznik nr 1 reemisja1 MB41.Załącznik nr 2 reemisja1 MB42.Wzór umowy fonograficznej (umowa stała)1 MB43.Wzór umowy stałej video1 MB44.Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy zamkniętej1 MB45.Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych1 MB46.Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonywanie utworów przez filharmonie, towarzystwa muzyczne, orkiestry symfoniczne1 MB47.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonywanie utworów przez filharmonie, towarzystwa muzyczne, orkiestry symfoniczne1 MB48.Wzór umowy licencyjnej na korzystanie z utworów „do tańca” podczas wesela, zabawy sylwestrowej, studniówki, imprezy tanecznej1 MB49.Wzór umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie utworów w trakcie imprez przy muzyce mechanicznej1 MB50.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych1 MB51.Wzór umowa licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy plenerowej1 MB52.Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne odtwarzanie utworów podczas imprezy1 MB53.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów w lokalach gastronomicznych (umowa bez opustów)1 MB54.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów w lokalach gastronomicznych (umowa z opustami)1 MB55.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie utworów w lokalach dyskotekowych1 MB56.Wzór umowy stałej na publiczne odtwarzanie utworów z nośników obrazu i dźwięku1 MB57.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie z nośników obrazu i dźwięku koncertów w salach kinowych i widowiskowych1 MB58.Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie utworów za pomocą urządzeń służących odbioru programów telewizyjnych1 MB59.Wzór umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie i/lub wykonywanie utworów1 MB60.Druk zgody na faktury elektroniczne1 MB61.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych1 MB62.Druk W1 MB63.Formularz licencji na niekomercyjne korzystanie z utworu1 MB64.Wniosek o zawarcie umowy na publiczne udostępnianie utworów w internecie w miejscu i czasie przez siebie wybranym on demand1 MB65.Wniosek o zawarcie umowy podcasty nadawcy radiowi1 MB66.Wniosek o zawarcie umowy nadawanie w internecie programu radiowego1 MB67.Wniosek o zawarcie umowy transmisja strumieniowa na żywo w internecie z muzyką jako nieodzowny element1 MB68.Wniosek o zawarcie umowy transmisja strumieniowa na żywo w internecie muzyka nie jest nieodzownym elementem1 MB