W celu zapewnienia bezpieczeństwa i potwierdzenia prawdziwości danych – przy załatwianiu sprawy w ZAiKS-ie (także przez pełnomocników) – niezbędna jest weryfikacja tożsamości zgodnie z instrukcją [link]

Dla licencjobiorców
1.
Wniosek o zawarcie umowy o korzystanie z utworów1 MB
2.
Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów na polu reemisji1 MB
3.
Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów w programie telewizyjnym1 MB
4.
Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów w programie radiowym1 MB
5.
Załącznik zgłoszenie utworów fonograficznych1 MB
6.
Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z utworów na utrwalenie, zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu na nośnikach dźwięku, dźwięku i obrazu oraz zwielokrotnienie w urządzeniach odtwarzających1 MB
7.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych1 MB
8.
Tabela wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych (reemisja w sieciach kablowych)1 MB
9.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich stowarzyszenia autorów ZAiKS za publiczne udostępnianie utworów w audiobookach i e-bookach1 MB
10.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich stowarzyszenia autorów ZAiKS za nadawanie utworów w internecie (webcasting pierwotny)1 MB
11.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich za publiczne udostępnianie utworów w czasie rzeczywistym podczas transmisji strumieniowej na platformie internetowej lub stronie internetowej (“real-time streaming” / “live streaming”)1 MB
12.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za publiczne udostępnianie utworów w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym1 MB
13.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za nadawanie utworów przez niepublicznych nadawców radiowych1 MB
14.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za reemitowanie utworów poza sieciami kablowymi, wykorzystywanych w programach radiowych i/lub telewizyjnych1 MB
15.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za nadawanie utworów przez nadawców telewizyjnych1 MB
16.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za zwielokrotnianie utworów na nośnikach dźwięku i obrazu1 MB
17.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich za odtwarzanie utworów3 MB
18.
Tabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonanie utworów muzyka poważna1 MB
19.
Tabela stawek za publiczne odtwarzanie AV-TV - wyciąg1 MB
20.
Tabela stawek wynagrodzeń za rozpowszechnianie utworów do tańca1 MB
21.
Tabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonania utworów stanowiące element różnych niebiletowanych imprez okazjonalnych1 MB
22.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich za publiczne udostępnianie utworów z zakresu wielkich praw1 MB
23.
Wzór umowy sprzedaży filmu polskiego1 MB
24.
Wzór umowy sprzedaży filmu zagranicznego1 MB
25.
Wzór umowy licencyjnej na utrwalenie dźwiękowe i zwielokrotnienie na nośnikach (umowa jednorazowa)1 MB
26.
Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych1 MB
27.
Wzór umowa licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonania utworów imprezy niebiletowane1 MB
28.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania utworów imprezy niebiletowane1 MB
29.
Wzór umowy jednorazowej na publiczne odtwarzanie utworów w systemie telefonicznym opartym na centrali wewnętrznej1 MB
30.
Wzór umowy licencyjnej na dołączanie nagrań utworów muzycznych i słowno-muzycznych do zdjęć lub rejestracji audiowizualnej1 MB
31.
Wzór umowy licencyjnej na nadania radiowe1 MB
32.
Załącznik nr 1 nadania radiowe1 MB
33.
Załącznik nr 2 nadania radiowe1 MB
34.
Załącznik nr 3 nadania radiowe1 MB
35.
Wzór umowy licencyjnej na nadania telewizyjne1 MB
36.
Załącznik nr 1 nadania telewizyjne1 MB
37.
Załącznik nr 2 nadania telewizyjne1 MB
38.
Załącznik nr 3 nadania telewizyjne1 MB
39.
Załącznik nr 4 nadania telewizyjne1 MB
40.
Załącznik nr 5 nadania telewizyjne1 MB
41.
Załącznik nr 6 nadania telewizyjne1 MB
42.
Wzór umowy licencyjnej na reemisje1 MB
43.
Załącznik nr 1 reemisja1 MB
44.
Załącznik nr 2 reemisja1 MB
45.
Wzór umowy fonograficznej (umowa stała)1 MB
46.
Wzór umowy stałej video1 MB
47.
Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy zamkniętej1 MB
48.
Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych1 MB
49.
Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonywanie utworów przez filharmonie, towarzystwa muzyczne, orkiestry symfoniczne1 MB
50.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonywanie utworów przez filharmonie, towarzystwa muzyczne, orkiestry symfoniczne1 MB
51.
Wzór umowy licencyjnej na korzystanie z utworów „do tańca” podczas wesela, zabawy sylwestrowej, studniówki, imprezy tanecznej1 MB
52.
Wzór umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie utworów w trakcie imprez przy muzyce mechanicznej1 MB
53.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych1 MB
54.
Wzór umowa licencyjnej jednorazowej na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy plenerowej1 MB
55.
Wzór umowy licencyjnej jednorazowej na publiczne odtwarzanie utworów podczas imprezy1 MB
56.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów w lokalach gastronomicznych (umowa bez opustów)1 MB
57.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów w lokalach gastronomicznych (umowa z opustami)1 MB
58.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie utworów w lokalach dyskotekowych1 MB
59.
Wzór umowy stałej na publiczne odtwarzanie utworów z nośników obrazu i dźwięku1 MB
60.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie z nośników obrazu i dźwięku koncertów w salach kinowych i widowiskowych1 MB
61.
Wzór umowy licencyjnej stałej na publiczne odtwarzanie utworów za pomocą urządzeń służących odbioru programów telewizyjnych1 MB
62.
Wzór umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie i/lub wykonywanie utworów1 MB
63.
Druk zgody na faktury elektroniczne1 MB
64.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych1 MB
65.
Druk W1 MB
66.
Formularz licencji na niekomercyjne korzystanie z utworu1 MB
67.
Wniosek o zawarcie umowy na publiczne udostępnianie utworów w internecie w miejscu i czasie przez siebie wybranym on demand1 MB
68.
Wniosek o zawarcie umowy nadawanie w internecie programu radiowego1 MB
69.
Wniosek o zawarcie umowy transmisja strumieniowa na żywo w internecie z muzyką jako nieodzowny element1 MB
70.
Wniosek o zawarcie umowy transmisja strumieniowa na żywo w internecie muzyka nie jest nieodzownym elementem1 MB