Struktura ZAiKS-u

Zarząd Stowarzyszenia

Janusz Fogler – Przewodniczący Zarządu
Michał Komar – Wiceprzewodniczący Zarządu
Miłosz Bembinow – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marcin Błażewicz - Skarbnik 
Tomek Lipiński – Skarbnik
Rafał Bryndal – Zastępca Skarbnika
Olga Krysiak – Sekretarz
Emil Wesołowski
Członkowie zarządu

Jacek Bukowski
Jacek Cygan
Danuta Danek
Wojciech Druszcz
Andrzej Dudziński
Elżbieta Frątczak-Nowotny
Mieczysław Gliszczyński
Bogusław Olewicz
Mieczysław Jurecki
Witold Krassowski
Barbara Seidler-Hollender
Małgorzata Semil-Jakubowicz
Andrzej Zaniewski


Zastępcy członków zarządu

Ryszard Bańkowicz
Jacek Barcz
Zbigniew Benedyktowicz
Wojciech Byrski
Dorota Dziadkiewicz
Krzysztof B. Gradowski
Andrzej Jagodziński
Wanda Kwietniewska
Waldemar Bezpałko
Dariusz Przybylski
Zofia Rudnicka
Małgorzata Sikorska-Miszczuk
Katarzyna Stanny

Rada Stowarzyszenia

Edward Pałłasz - Przewodniczący
Ilona Łepkowska – Wiceprzewodnicząca
Krzysztof Dzikowski – Sekretarz
Krzysztof Choiński
Grażyna Dyksińska-Rogalska
Marek Gaszyński
Robert Gliński
Andrzej J. Jaroszewicz
Eugeniusz Kabatc
Jan Kidawa-Błoński
Krzysztof Knittel
Henryk Kuźniak
Romuald Lipko
Franciszek Maśluszczak
Krzysztof Sadowski
Józef Tejchma
Ewa Wycichowska
Janina Zając-Trońska

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Wojsz - Przewodnicząca
Filip Siejka - Wiceprzewodniczący
Marcin Nowakowski - Sekretarz
Krzysztof Barcik - Zastępca Sekretarza

Jacek Frankowski  
Marek Majewski  
Ignacy Zalewski

Sąd Koleżeński

Zygmunt Kukla – Przewodniczący
Maria Wojciechowska – Wiceprzewodnicząca 
Andrzej Bilik  
Piotr Dumin  
Józef Gębski 
Krzysztof Wojciech Kępczyński 
Justyna Konowalska-Kuźniar  
Ferid Lakhdar  
Ewa Małcużyńska-Wojna

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia kierowane jest przez Dyrektora Generalnego, który uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i Rady Stowarzyszenia z głosem doradczym. Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Zarząd i zapewnia efektywne i prawidłowe realizowanie celów Stowarzyszenia oraz nadzór ze strony władz Stowarzyszenia.

Dyrekcja Generalna

Dyrektor Generalny
Krzysztof Lewandowski

Zastępca Dyrektora
Karol Kościński

Zastępca Dyrektora
Paweł Michalik

Główna Księgowa
Dorota Kukuć

Kierownicy Wydziałów
Wydział Administracyjno-Inwestycyjny - Robert Wróbel
Wydział Dokumentacji i Repartycji - Elżbieta Kołodziejczyk
Wydział Ewidencji - Katarzyna Sajecka-Horosz
Wydział Finansowy - Małgorzata Truszkowska
Wydział Inkasa Terenowego - Dariusz Dubina
Wydział Licencji i Repartycji Internetu - Przemysław Tchoń
Wydział Komunikacji - Anna Wysocka
Wydział Księgowości i Sprawozdawczości - Karolina Zbytek
Wydział Licencji i Inkasa - Andrzej Kuśmierczyk
Wydział Międzynarodowy - Łukasz Rogowski
Wydział Ogólnoczłonkowski - Katarzyna Sadowska 
Wydział Organizacyjny - Anna Biernacka
Wydział Prawny - Agnieszka Bieniek-Rusiecka 
Wydział Rozrachunków Autorskich - Marcin Walczyk
Wydział Wielkich Praw - Alicja Nowicka
Zespół Infrastruktury - Daniel Świerczewski
Zespół Płac i Podatków - Alicja Olbrot
Zespół Rozwoju Systemów Informatycznych - Piotr Iwanicki 

Wydział Personalny - Katarzyna Kryłowicz 
Inspektor Ochrony Danych - Ewelina Zielska

Dyrekcje Okręgowe

Śląsko-łódzka – dyrektor Ryszard Nowosadzki
Świętokrzysko-lubelska – dyrektor Marta Dziwisz
Kraków – dyrektor Dorota Obora
Wielkopolsko-kujawska – dyrektor Wiesław Łataś
Sopot – dyrektor Wiesław Wysiecki
Szczecin – dyrektor Andrzej Krakowiak
Warszawa – dyrektor Andrzej Moczulski
Wrocław – dyrektor Michał Kulig
Mazowiecko-podlaska – dyrektor Jolanta Żebrowska

Znajdź dyrekcję okręgową