Struktura ZAiKS-u

Zarząd Stowarzyszenia

Miłosz Bembinow – Przewodniczący Zarządu
Michał Komar – Zastępca Przewodniczącego
Ferid Lakhdar – Zastępca Przewodniczącego
Olga Krysiak – Sekretarz
Wojciech Byrski – Skarbnik
Damian Słonina (Rebel Publishing) – Koordynator ds. Wydawców Muzycznych

Elżbieta Banecka
Ryszard Bańkowicz
Zbigniew Benedyktowicz
Michał Brutkowski
Wojciech Gilewski
Witold Krassowski
Paweł Łukaszewski
Filip Siejka
Małgorzata Sikorska-Miszczuk
Emil Wesołowski
Marta Zgrzywa (Schubert Music Publishing)

Rada Stowarzyszenia

Janusz Fogler – Przewodniczący
Jacek Cygan – Zastępca Przewodniczącego
Rafał Skąpski – Sekretarz 

Czesław Bielecki
Danuta Danek
Wojciech Antoni Dróżdż
Grażyna Dyksińska-Rogalska
Mieczysław Jurecki
Janusz Kapusta
Ilona Łepkowska
Maciej Małecki
Eustachy Rylski
Maciej Stadnik (UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SP. Z O.O.)
Ewa Wycichowska

Komisja Rewizyjna

Ignacy Zalewski – Przewodniczący
Katarzyna Stanny – Zastępczyni Przewodniczącego
Marcin Nowakowski – Sekretarz
Magdalena Cuprzyńska (ABKCO MUSIC INTERNATIONAL LIMITED) – Zastępczyni Sekretarza
Agnieszka Lubomira Piotrowska
Beata Ejzenhart-Ismayilov

 
Sąd Koleżeński

 

Wojciech Jędrkiewicz – Przewodniczący
Jerzy Kornowicz – Zastępca Przewodniczącego
Ewa Małcużyńska-Wojna – Sekretarz
Biljana Bakić-Pawlak (JAZZBOY PUBLISHING SP. Z O.O.)
Barbara Grzegorzewska
Justyna Holm
Andrzej Kijowski
Krystyna Kofta
Dorota Kołodyńska
Wojciech Trzciński
Tomasz Szarota
Przemysław Śliwa
Jacek Wciślak
Wojciech Wróblewski

 

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia kierowane jest przez Dyrektora Generalnego, który uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i Rady Stowarzyszenia z głosem doradczym. Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Zarząd i zapewnia efektywne i prawidłowe realizowanie celów Stowarzyszenia oraz nadzór ze strony władz Stowarzyszenia.

Dyrekcja Generalna

Dyrektor Generalny
Krzysztof Lewandowski

Dyrektor ds. Licencjonowania
Karol Kościński

Dyrektor ds. Rozwoju
Paweł Michalik

Dyrektor ds. Finansowych 
Michał Suwiński 

Główna Księgowa
Karolina Zbytek

Kierownicy komórek organizacyjnych
Wydział Administracyjno-Inwestycyjny - Robert Wróbel
Wydział Dokumentacji i Repartycji - Katarzyna Duszyńska 
Wydział Ewidencji - Katarzyna Sajecka-Horosz
Wydział Finansowy - Małgorzata Truszkowska
Wydział Inkasa Terenowego - Dariusz Dubina
Wydział Licencji i Repartycji Internetu - Przemysław Tchoń
Wydział Komunikacji - Anna Wysocka
Wydział Księgowości i Sprawozdawczości - Piotr Miłkowski
Wydział Licencji i Inkasa - Marcin Kuczyński
Biuro Członkowskie - Katarzyna Sadowska 
Wydział Obsługi Władz - Hanna Szubert-Bień
Wydział Prawny - Agnieszka Bieniek-Rusiecka
Wydział Personalny - Katarzyna Kryłowicz 
Wydział Rozrachunków Autorskich – p.o. Karolina Zbytek
Wydział Wielkich Praw - Alicja Nowicka
Wydział Informatyki i Rozwoju - Daniel Świerczewski
Zespół Płac i Podatków - Sylwia Nadratowska
Zespół Relacji Zagranicznych – Anna Misiewicz
Inspektor Ochrony Danych - Ewelina Zielska-Błachowicz

Zespoły ds. licencjonowania realizujące zadania licencyjne, inkasowe i kontrolne związane ze zbiorowym zarządzaniem praw autorskich na polach eksploatacji publicznych wykonań, publicznych odtworzeni i wyświetleń (z wyjątkiem użytkowników uznanych za kontrahentów kluczowych):

Zespół ds. licencjonowania Północ – Kierownik Zespołu Ireneusz Suchora
Zespół ds. licencjonowania Centrum-Wschód – Kierownik Zespołu Jamen Hosni
Zespół ds. licencjonowania Centrum-Zachód – Kierownik Zespołu Piotr Basgier
Zespół ds. licencjonowania Południowy-Zachód – Kierownik Zespołu Michał Kulig
Zespół ds. licencjonowania Południe – Kierownik Zespołu Dorota Obora

 

Znajdź naszego przedstawiciela