Struktura ZAiKS-u

Zarząd Stowarzyszenia

Miłosz Bembinow – Przewodniczący Zarządu
Michał Komar – Zastępca Przewodniczącego
Ferid Lakhdar – Zastępca Przewodniczącego
Olga Krysiak – Sekretarz
Wojciech Byrski – Skarbnik
Damian Słonina (Rebel Publishing) – Koordynator ds. Wydawców Muzycznych

Elżbieta Banecka
Ryszard Bańkowicz
Zbigniew Benedyktowicz
Michał Brutkowski
Wojciech Gilewski
Witold Krassowski
Paweł Łukaszewski
Filip Siejka
Małgorzata Sikorska-Miszczuk
Emil Wesołowski
Marta Zgrzywa (Schubert Music Publishing)

Rada Stowarzyszenia

Janusz Fogler – Przewodniczący
Jacek Cygan – Zastępca Przewodniczącego
Rafał Skąpski – Sekretarz 

Czesław Bielecki
Danuta Danek
Wojciech Antoni Dróżdż
Grażyna Dyksińska-Rogalska
Mieczysław Jurecki
Janusz Kapusta
Ilona Łepkowska
Maciej Małecki
Eustachy Rylski
Maciej Stadnik (UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SP. Z O.O.)
Ewa Wycichowska

Komisja Rewizyjna

Ignacy Zalewski – Przewodniczący
Katarzyna Stanny – Zastępczyni Przewodniczącego
Marcin Nowakowski – Sekretarz
Magdalena Cuprzyńska (ABKCO MUSIC INTERNATIONAL LIMITED) – Zastępczyni Sekretarza
Agnieszka Lubomira Piotrowska
Beata Ejzenhart-Ismayilov

 
Sąd Koleżeński

 

Wojciech Jędrkiewicz – Przewodniczący
Jerzy Kornowicz – Zastępca Przewodniczącego
Ewa Małcużyńska-Wojna – Sekretarz
Biljana Bakić-Pawlak (JAZZBOY PUBLISHING SP. Z O.O.)
Barbara Grzegorzewska
Justyna Holm
Andrzej Kijowski
Krystyna Kofta
Dorota Kołodyńska
Wojciech Trzciński
Tomasz Szarota
Przemysław Śliwa
Jacek Wciślak
Wojciech Wróblewski

 

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia kierowane jest przez Dyrektora Generalnego, który uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i Rady Stowarzyszenia z głosem doradczym. Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Zarząd i zapewnia efektywne i prawidłowe realizowanie celów Stowarzyszenia oraz nadzór ze strony władz Stowarzyszenia.

Dyrekcja Generalna

Dyrektor Generalny
Krzysztof Lewandowski

Zastępca Dyrektora
Karol Kościński

Zastępca Dyrektora
Paweł Michalik

Główna Księgowa
Elżbieta Korlak

Kierownicy Wydziałów
Wydział Administracyjno-Inwestycyjny - Robert Wróbel
Wydział Dokumentacji i Repartycji - Katarzyna Duszyńska 
Wydział Ewidencji - Katarzyna Sajecka-Horosz
Wydział Finansowy - Małgorzata Truszkowska
Wydział Inkasa Terenowego - Dariusz Dubina
Wydział Licencji i Repartycji Internetu - Przemysław Tchoń
Wydział Komunikacji - Anna Wysocka
Wydział Księgowości i Sprawozdawczości - Karolina Zbytek
Wydział Licencji i Inkasa - Marcin Kuczyński
Wydział Międzynarodowy - Łukasz Rogowski
Wydział Ogólnoczłonkowski - Katarzyna Sadowska 
Wydział Organizacyjny - Anna Biernacka
Wydział Prawny - Agnieszka Bieniek-Rusiecka
Wydział Personalny - Katarzyna Kryłowicz 
Wydział Rozrachunków Autorskich - Marcin Walczyk
Wydział Wielkich Praw - Alicja Nowicka
Wydział Informatyki - Daniel Świerczewski
Zespół Płac i Podatków - Sylwia Nadratowska
Inspektor Ochrony Danych - Ewelina Zielska

Dyrekcje Okręgowe

Śląsko-łódzka – p.o. dyrektor Dariusz Dubina
Świętokrzysko-lubelska – dyrektor Marta Dziwisz
Kraków – dyrektor Dorota Obora
Wielkopolsko-kujawska – dyrektor Wiesław Łataś
Sopot – dyrektor Ireneusz Suchora
Szczecin – dyrektor Ireneusz Suchora
Warszawa – p.o. dyrektora – Dariusz Dubina
Wrocław – dyrektor Michał Kulig
Mazowiecko-podlaska – dyrektor – Jamen Hosni

Znajdź dyrekcję okręgową