Zarejestruj utwór

Szybko, prosto, korzystnie

 


Ważna informacja: umowa z ZAiKS-em będzie ważna tylko jeśli nastąpiła rejestracja pierwszego utworu! Bardzo prosimy o tym pamiętać - wysłanie umowy i rejestracja utworu to są części tej samej procedury. Umowa nie będzie obowiązywać bez rejestracji utworu.


 

 

W ZAiKS-ie można zarejestrować utwory, które wcześniej były rozpowszechnione: wykonane publicznie, utrwalone na nośniku audio, audio-video i wprowadzone do obrotu, nadawane w mediach, wyświetlane w kinach, umieszczone w internecie. Nie dotyczy to utworów z kategorii tzw. wielkich praw (np. teatr, opera, duże formy literackie). Rejestracja utworów jest możliwa tylko gdy chociaż jeden z twórców, którego dotyczy utwór zwarł umowę o zbiorowe zarządzanie

Utwory możesz zgłosić do rejestracji zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną. Pierwszy utwór także może zostać zgłoszony drogą elektroniczną.

 

Jak zgłosić pierwszy utwór i zawrzeć umowę o zbiorowe zarządzanie

 

 1. Rejestracja elektroniczna

Aby zarejestrować utwór w sposób elektroniczny, utwórz konto w naszym serwisie zaiks.online, zweryfikuj swoją tożsamość za pomocą Twojej bankowości elektronicznej (usługa mojeID) a następnie zgłoś utwór według Instrukcji zgłaszania utworów on-line.

Na koniec prześlij pocztą tradycyjną wypełnione i podpisane dwa egzemplarze Umowy o zbiorowe zarządzenie prawami autorskimi.

 1. Rejestracja tradycyjna

Aby zgłosić utwór w sposób tradycyjny, powinieneś złożyć całą dokumentację w sposób tradycyjny (przesłać do Stowarzyszenia pocztą tradycyjną): dwa egzemplarze Umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, do której należy dołączyć Formularz danych osobowych (patrz UWAGA poniżej), formularz zgód na udostępnianie danych osobowych oraz zgłoszony na odpowiednim formularzu utwór wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Procesy hybrydowe, łączące oba warianty

  a) Przesyłasz pocztą bądź dostarczasz osobiście dwa egzemplarze Umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi wraz z Formularzem danych osobowych i formularzem zgód na udostępnianie danych osobowych; natomiast utwór zgłaszasz elektronicznie.
  b) Tworzysz konto w naszym serwisie zaiks.online, weryfikujesz swoją tożsamość za pomocą Twojej bankowości elektronicznej (usługa mojeID), a utwór (odpowiedni formularz zgłoszeniowy + wymagane załączniki) wraz z dwoma egzemplarzami Umowy o zbiorowe zarządzanie składasz lub przesyłasz pocztą w sposób tradycyjny.

 

UWAGA! Przesłany Formularz danych osobowych wymaga podpisania w obecności pracownika ZAiKS-u lub przesłania Formularza z podpisem notarialnie poświadczonym.

Lista adresów biur ZAiKS-u (Dyrekcji Generalnej, Dyrekcji Okręgowych, Inspektoratów, Domów Pracy Twórczej), w których zweryfikujesz swoją tożsamość dostępna jest TU.

Szczegółowy tryb zgłaszania i rejestracji utworu w ZAiKS-ie określa Regulamin zgłaszania i rejestracji utworów oraz jego dwa załączniki:

- Załącznik nr 1 - Zasady zgłaszania utworów w trybie online

- Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące postaci zapisu i sposobu zgłaszania utworów do rejestracji

 

WAŻNE DLA WYDAWCÓW: Jeśli chcesz zarejestrować w Polsce utwór, który był wcześniej zarejestrowany za granicą, należy także zgłosić do ZAiKS-u poszczególne umowy subwydawnicze.

 

Jeśli pojawią się pytania, prosimy o kontakt:

Rejestracja tradycyjna:

rejestracja.utworow@zaiks.org.pl

(22) 55 67 120 – wybierz 1

 

Rejestracja online:

rejestracja.online@zaiks.org.pl

(22) 55 67 120 – wybierz 2

 

Co zarejestrujesz przez zaiks.online

 • własne utwory słowne, muzyczne i słowno-muzyczne
 • utwory słowno-muzyczne, w których twórcą drugiej warstwy (muzyki lub tekstu) jest osoba żyjąca, która podpisała z ZAiKS-em umowę o zbiorowym zarządzaniu bądź złożyła swoje dane w celu zawarcia takiej umowy lub potwierdzania zgłoszeń z ich udziałem dokonanych przez uprawnionych współtwórców lub wydawców
 • utwory słowno-muzyczne, w których druga warstwa należy do domeny publicznej (których twórcy zmarli 70 lat temu lub wcześniej).
 • opracowania utworów należących do domeny publicznej oraz opracowania utworów twórców żyjących
 • utwory, których współtwórcy dokonali ich rejestracji w innej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w innym kraju
 • utwory stworzone do filmów (scenariusze, dialogi, komentarze filmów dokumentalnych, tłumaczenia)

 

Czego nie zarejestrujesz przez zaiks.online

 • utwory, których współtwórcy nie żyją, ale od ich śmierci nie minęło jeszcze 70 lat. Do dokumentacji należy wtedy dołączyć formularz zgłoszeniowy z pisemną zgodą spadkobierców
 • utwory z zakresu „wielkich praw” (np. dramaty, powieści)
 • utwory choreograficzne

 

 

Co chroni ZAiKS

 • utwory muzyczne
 • utwory słowno-muzyczne
 • utwory słowne
 • utwory słowne, muzyczne i słowno-muzyczne stworzone z przeznaczeniem do rozpowszechniania w utworze audiowizualnym
 • utwory choreograficzne
 • utwory pantomimiczne

 

ZAiKS nie chroni

 • pomysłów
 • patentów
 • scenariuszy i konspektów programów oraz audycji radiowych i telewizyjnych
 • publicystyki
 • wywiadów
 • programów komputerowych
 • czołówek graficznych
 • zapowiedzi
 • wizerunków
 • logotypów
 • nazw zespołów

 

Wielkie i małe prawa

Zwyczajowo utwory chronione przez ZAiKS dzielimy na dwie kategorie: wielkich i małych praw.

 

Wielkie prawa

Zaliczają się nich utwory stanowiące duże formy będące zamkniętą całością tematyczną:

 

 • utwory słowne o charakterze epickim (powieść, opowiadanie, nowela, bajka) oraz utwory liryczne (poemat, bajka poetycka)
 • utwory dramatyczne: dramat, tragedia, komedia, farsa, słuchowisko
 • w dziedzinie utworów słowno-muzycznych utwory dramatyczno-muzyczne: opera, operetka, komedia muzyczna, bajka muzyczna, musical, śpiewogra
 • utwory pantomimiczne i choreograficzne (pantomima i balet)
 • Do kategorii wielkich praw zalicza się także fragmenty utworów z kategorii wielkich praw, stanowiące zamkniętą kompozycyjnie całość tematyczną, jak np. akt opery, dramatu, baletu.
 • Nie zalicza się do kategorii wielkich praw fragmentów utworów, które nie stanowią zamkniętej kompozycyjnie całości tematycznej, w szczególności: arii operowej, arii operetkowej, uwertury, sceny baletowej z opery lub baletu i innych form scenicznych.
 • Mogą to być zarówno utwory oryginalne, jak i ich opracowania, przeróbki, tłumaczenia czy adaptacje.

Utworów z tego zakresu nie można zarejestrować przez zaiks.online.

 

Małe prawa

Zaliczają się do nich drobne utwory słowne, muzyczne, słowno-muzyczne, choreograficzne oraz pantomimiczne. Na przykład krótki utwór wierszowany, skecz, monolog, piosenka (samego tekstu piosenki nie można zgłosić - utwór rejestruje się w takiej formie, w jakiej jest eksploatowany), utwór instrumentalny, piosenka reklamowa, muzyka do reklamy, sygnał, dżingiel, repryza cyrkowa, układ choreograficzny czy scenariusz filmowy (dwóch ostatnich nie zarejestrujemy w zaiks.online).

Do kategorii małych praw zalicza się fragmenty utworów stanowiących duże formy, o ile te fragmenty nie stanowią zamkniętej kompozycyjnie całości tematycznej (aria operowa, aria operetkowa, uwertura, scena baletowa z opery lub baletu).

Utwory z tej kategorii można zarejestrować przez zaiks.online.