Historia ZAiKS-u

Zasłużeni członkowie ZAiKS-u
Zasłużeni członkowie ZAiKS-u

W marcu 1918 roku Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Antoni Słonimski, Anda Kitschman oraz kilkunastu innych autorów teatralnych i kabaretowych założyło pierwszą w Polsce organizację, która miała chronić prawa autorskie twórców. Na czele Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZAiKS stanął wówczas dziennikarz, człowiek teatru i literatury Stanisław Ossorya-Brochocki. Od ponad 100 lat nasze stowarzyszenie było i jest zarządzane przez twórców i dla twórców.

ZAiKS to najstarsza i największa w Polsce organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Jej członkami są w niej przedstawiciele wielu dziedzin twórczości (muzyki poważnej i rozrywkowej, poezji, prozy, dramatu, tekstów piosenek, scenariuszy, choreografii, fotografii, grafiki i innych sztuk plastycznych, a także nauki, publicystyki i architektury). I wciąż przybywają kolejne sekcje dla twórców, których dzieła przekraczają dawne granice i podziały.

Nasze Stowarzyszenie chroni utwory zarówno swoich członków, jak i twórców, którzy nie należą do ZAiKS-u, ale powierzyli mu swoje utwory pod ochronę. Na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zarządzamy także prawami twórców zagranicznych. Jesteśmy członkiem i współzałożycielem Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów CISAC oraz członkiem BIEM, międzynarodowej organizacji, która zajmuje się utworami muzycznymi utrwalanymi na nośnikach dźwięku. Należymy także do GESAC-u, Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów, reprezentującego organizacje zbiorowego zarządzania krajów naszego kontynentu.

ZAiKS służy zarówno autorom, jak i wszystkim korzystającym z ich twórczości.

Pomagamy autorom uzyskać wynagrodzenie za wykorzystanie stworzonych przez nich utworów. A tych, którzy chcą z nich skorzystać wyręczamy w obowiązku poszukiwania autora każdego utworu. Oraz, udzielając licencji, umożliwiamy skorzystanie z twórczości w ramach obowiązującego prawa.

By wspierać rozwój polskiej kultury, szeroko rozumianej twórczości i kreatywnych gałęzi gospodarki.

ZAiKS. Sprzyjamy wyobraźni.