Terminy podstawowych repartycji

W zależności od rodzaju repartycji wynagrodzenia są do dyspozycji Autorów w następujących terminach:

Publiczne wykonanie i odtworzenia I

 • Teatry, estrada, radio, telewizja – wielkie prawa
 • Estrada (składanki, koncerty)
 • Zespoły pieśni i tańca
 • Muzyka poważna
 • Cyrki
 • Internet

Termin:

 • ostatniego dnia każdego miesiąca

Publiczne wykonanie i odtworzenia II

 • dyskoteki
 • lokale gastronomiczne
 • ogródki
 • zabawy
 • festyny, itp.

Terminy:

 • 30 kwietnia za II półrocze poprzedniego roku
 • 31 października za I półrocze bieżącego roku

Fonografia, wideo

 • Filmy – projekcje,
 • Mechana – utrwalenie i zwielokrotnienie (filmy i muzyka)

Terminy:

 • 31 stycznia za III kwartał poprzedniego roku
 • 30 kwietnia za IV kwartał poprzedniego roku
 • 31 lipca za I kwartał bieżącego roku
 • 31 października za II kwartał bieżącego roku

Nadawanie

Terminy:

 • telewizja publiczna - 31 sierpnia za rok poprzedni
 • telewizja niepubliczna - 30 listopada za rok poprzedni
 • radio publiczne centralne - 30 października za rok poprzedni
 • radio publiczne regionalne - 30 listopada za rok poprzedni
  -radio niepubliczne - 30 listopada za rok poprzedni

Reemisje

30 listopada za rok poprzedni.

Kopiowanie prywatne (czyste nośniki)

30 listopada za rok poprzedni.