Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium FPT

O stypendia z Funduszu Popierania Twórczości mogą ubiegać się twórcy (także niezrzeszeni w ZAiKS-ie) na autorskie projekty:

  • muzyczne (nowe kompozycje i nowe aranżacje – we wszystkich gatunkach muzycznych),
  • literackie (stworzenie nowego dzieła wierszem lub prozą; dotyczy to także reportaży, prac naukowych, przekładów),
  • teatralne, filmowe i telewizyjne (scenariusze, choreografia)
  • z dziedziny sztuk wizualnych (dzieła malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, architektoniczne i inne).

Środki z Funduszu Popierania Twórczości mogą służyć wyłącznie indywidualnemu procesowi twórczemu, nie można z nich opłacać pracy innych osób zaangażowanych w realizację projektu stypendialnego.

Stypendia nie mogą być także przeznaczone na działania promocyjne i wydawnicze.

Do wypełnienia wniosku niepotrzebne jest logowanie się bądź tworzenie konta na portalu zaiks.org.pl. Prosimy zatem nie korzystać z przycisku „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony.

Jeśli w trakcie wypełniania wniosku pojawi się informacja o problemie technicznym, prosimy o jego zgłoszenie poprzez wciśnięcie przycisku „Zgłoś problem”.

 

Część 1 wniosku: WCZEŚNIEJSZE WSPARCIE FPT

W tej część należy wskazać, czy kiedykolwiek otrzymali Państwo stypendium FPT.

Jeśli TAK, dodatkowo należy w kalendarzu wskazać datę decyzji Zarządu Funduszu – taka informacja podawana jest w treści maila o pozytywnej decyzji.

Sprawozdanie jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o kolejne dofinansowanie z Funduszu Popierania Twórczości. Jeśli jeszcze go Państwo nie złożyli, bardzo prosimy pilnie uzupełnić formalności za pomocą formularza online: SPRAWOZDANIE ZE STYPENDIUM FPT.

 

Część 2 wniosku: DANE WNIOSKODAWCY

Prosimy o wskazanie danych osobowych – imienia i nazwiska – zgodnych z tymi podanymi w dowodzie osobistym.

Nie należy wpisywać pseudonimu artystycznego. Tę informację będzie można podać w opisie projektu czy działalności twórczej, które pojawią się w następnych częściach formularza.

Prosimy o podanie numeru telefonu i adresu mailowego w przeznaczonej do tego rubryce – za ich pomocą będziemy nawiązywać kontakt w celu przekazania wyniku naboru lub prosić o dodatkowe informacje.

Dane o członkostwie nie mają wpływu na to, jak zostanie rozpatrzony wniosek. Dzięki tej deklaracji dowiadujemy się tylko, czy posiadamy już Państwa dane osobowe i podatkowe. Osoby, które kiedykolwiek podpisały z ZAiKS-em umowę o zbiorowym zarządzie (OP/CN/CZ) i przekazały nam swoje dane do celów podatkowych, bardzo prosimy o skontaktowanie się z Wydziałem Rozrachunków Autorskich (WRA@zaiks.org.pl) w celu aktualizacji danych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Zgodnie z regulaminem FPT wnioskodawcy będącemu dłużnikiem Stowarzyszenia z tytułu niespłaconych pożyczek, składek lub innych świadczeń członkowskich, nie zostanie przyznane stypendium.

 

Część 3 wniosku: OPIS PROJEKTU

Przy wyborze „Gatunek/Rodzaj wspieranej twórczości” prosimy wybrać gatunek dominujący, jeśli projekt ma charakter wielogatunkowy.

Rubryka „Opis przedsięwzięcia” musi zawierać treści opisowe przedsięwzięcia – prosimy nie odsyłać do nas samych załączników, ich zadaniem jest uzupełnienie informacji do Wniosku.

W zależności od rodzaju Projektu, którego realizacja ma być finansowana, do Wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a) oświadczenie przedstawiciela ustawowego Wnioskodawcy, że działa w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b) portfolio w formie elektronicznej (pliku lub linku), jeśli Wniosek dotyczy Projektu plastycznego lub fotograficznego,

c) zgodę autora utworu pierwotnego, jeśli Wniosek dotyczy Projektu stanowiącego opracowanie utworu chronionego,

d) treatment dotyczący Projektu, jeśli Wniosek dotyczy Projektu napisania scenariusza filmowego lub telewizyjnego.

 

Dopuszczalne są następujące formaty plików:

  • pliki tekstowe – doc, pdf, docx,
  • audio – mp3, wav,
  • wideo – mpg, mpeg, avi, mp4,
  • zdjęcia – jpg, png.

Objętość załączników nie może przekroczyć 20 MB.

Bardzo prosimy, aby plikom nadawane były krótkie/hasłowe nazwy (max. 15 znaków).

 

Część 4 wniosku: INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

W tej części znajdą Państwo pole tekstowe, dwie rubryki na linki oraz jeden załącznik.

 

Część 5 wniosku: PRZETWARZANIE DANYCH

Bardzo prosimy o:

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w celu rozpatrzenia wniosku o stypendium z Funduszu Popierania Twórczości,
  • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem przyznawania stypendium ze środków Funduszu Popierania Twórczości oraz z informacją o danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

 

Część 6 wniosku: PODSUMOWANIE

W tym ostatnim etapie wypełniania Wniosku mogą Państwo sprawdzić wypełnione rubryki.

W celu wysłania wniosku należy wcisnąć przycisk „Wyślij formularz” lub przycisk „Poprzedni krok”, aby przejść do wybranych wcześniejszych części wniosku i wprowadzić poprawki.

 

Po kliknięciu WYŚLIJ WNIOSEK:

To jeszcze nie koniec – do zakończenia procedury składania Wniosku prosimy postępować zgodnie z instrukcją poniżej:

1. Bardzo prosimy o sprawdzenie skrzynki mailowej, aby odebrać wiadomość zawierającą link potwierdzający zakończenie procedury składania Wniosku o stypendium FPT.

Jeśli wiadomość nie jest widoczna w skrzynce odbiorczej, prosimy przeszukać folder poczty SPAM.

2. Dopiero po kliknięciu ww. linku dokument zostanie zarejestrowany w naszym systemie, a procedura składania Wniosku zostanie zakończona.

Na Państwa skrzynkę pocztową wpłynie kolejny mail z potwierdzeniem złożenia Wniosku, zawierającym kopię formularza w formacie PDF.

Informację o przyznaniu środków z FPT lub o decyzji odmownej wyślemy na adres mailowy wskazany we wniosku.

W razie pytań prosimy o kontakt: FPT@zaiks.org.pl.