Sprawozdanie ze stypendium FPT

    Sprawozdanie stypendysty FPT

Krótko opisz zrealizowany projekt i dołącz pełne sprawozdanie jako załącznik nr 1. Możesz również dołączyć pliki (załączniki nr 2 i 3) lub linki do stron dokumentujących prace podczas projektu.