Radio 357 odmawia uczciwej zapłaty za muzykę

23.02.2024
.
.

Jako jedyna duża rozgłośnia w Polsce – Radio 357 nie chce płacić za muzykę. Mimo deklaracji, że wspiera kulturę, nie wywiązuje się z obowiązku rzetelnego opłacania wynagrodzeń autorskich za muzykę wykorzystywaną na swojej antenie. Czyli działa kosztem autorów i autorek.

Teraz zarzuca, że ZAiKS nie rozumie specyfiki zmieniającego się rynku. Uważamy, że rozwój nowoczesnych form nadawania nie może odbywać się kosztem pracy twórczyń i twórców.

Przypominamy fakty:

Stacje radiowe w Polsce wykorzystujące muzykę w 60-70% czasu antenowego, co do zasady, powinny wnosić opłaty w wysokości 6% wpływów anteny. Dzięki temu pieniądze trafiają do twórców. Radio 357 ze względu na swój profil i model działania jest traktowane preferencyjnie.

 

 • Rok 2020/2021
  • przychody Radia 357: około 9 mln zł
  • opłaty Radia za prawa autorskie: 100 zł miesięcznie!
.
.
 • Rok 2022
  • przychody Radia 357: około 12,5 mln zł
  • opłaty Radia za prawa autorskie: 196 tys. zł
  • opust w stosunku do standardowych stawek: 70%.
.
.
 • Rok 2023
  • przychody Radia 357: około 12 mln zł
  • opłaty Radia za prawa autorskie: 0 zł
  • propozycja ZAiKS-u: 460 tys. zł
  • opust w stosunku do standardowych stawek: 35%.
.
.

Co przemilczało Radio 357?

 • Budżet Radia 357 przewyższa budżety wielu rozgłośni tradycyjnych!
 • Radio podkreśla, że nie nadaje reklam, za to przemilcza sponsoring. Tymczasem zyski Radia 357 ze sponsoringu to ok. 3 mln zł. Stanowi to 20% budżetu anteny. Czyli nie jest to stacja niekomercyjna, jak sama lubi się określać.
 • Radio 357 postępuje niezgodnie z zasadami uczciwej konkurencji: inne radia działające w podobnym modelu płacą twórcom adekwatne wynagrodzenia.
 • Radio 357 nie jest uczciwe wobec twórczyń i twórców. Nie wywiązuje się z obowiązku rzetelnego opłacania wynagrodzeń autorskich za muzykę, która stanowi 60-70% czasu antenowego.
.
.

ZAiKS dąży do standardu, kiedy z kwoty 10 zł wpłacanej przez osobę patronującą radiu, 60 groszy trafiałoby do osób, których twórczość jest wykorzystywana na antenie – jako zapłata za ich pracę. Stanowiłoby to odpowiednik 6%, które odprowadzają inne stacje radiowe w Polsce. Dzięki takim standardom autorzy i autorki mogą otrzymać godne wynagrodzenie, co pozwala na rozwój kultury — a ten powinien leżeć w interesie podmiotów wykorzystujących utwory w swojej działalności. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią oświadczenia ZAiKS-u: https://zaiks.org.pl/artykuly/2024/luty/radio-357-odmawia-uczciwej-zaplaty

#Prawa autorskie
#Uczciwa konkurencja