Instrukcja składania reklamacji zagranicznych

Jesteś twórcą i zastanawiasz się, czy przysługują ci tantiemy za utwór nadany za granicą? Musisz pamiętać o trzech kwestiach. Są nimi:

 1. Rejestracja utworu: zgłoś nam utwór i wypełnij fiszkę międzynarodową, abyśmy mogli zarejestrować dany utwór w międzynarodowej bazie CISNET.
 2. Termin wykorzystania utworu: utwór musi być wykorzystany po dokonaniu rejestracji przez ZAiKS.
 3. Termin reklamacji: 3 lata od momentu wykorzystania to maksymalny okres na złożenie reklamacji.

W jaki sposób zgłosić reklamację?

Po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzamy, czy dane, którymi dysponujemy wystarczą nam do wyjaśnienia reklamacji z siostrzanymi stowarzyszeniami za granicą, z którymi mamy podpisane umowy.

 • Pobierz odpowiedni formularz z naszej strony (dostępne kategorie: koncert, radio & tv, nośniki mechaniczne, muzyka w filmie, internet, reklama.
 • Wypełnij formularz dla danej kategorii eksploatacji. Im więcej szczegółowych danych, tym większe szanse wykrycia wykorzystania takiego utworu przez zagraniczne stowarzyszenie i pobrania należnych tantiem.
 • Formularz prześlij na adres international@zaiks.org.pl. Będziemy informować o przebiegu sprawy prowadzonej w Polsce i za granicą.

Wymagane informacje (uzupełnienie formularza)

 • W przypadku koncertu na żywo – prosimy o podanie listy wykonywanych utworów, daty i miejsca występu oraz danych organizatora (adres, telefon).
 • W przypadku nadań radiowych i telewizyjnych – potrzebne są tytuły utworów, nazwa kanału i czas emisji (kanał musi być licencjonowany przez dane stowarzyszenie).
 • W przypadku nośników mechanicznych – tytuł nośnika/płyty, nazwa producenta oraz rok wydania.
 • W przypadku wykorzystania muzyki w filmie – tytuł filmu, rok produkcji oraz ewentualne daty projekcji.
 • W przypadku internetu – link do materiału.
 • W przypadku reklamy* – tytuł reklamy, nazwa produktu, autorzy/wykonawcy, data emisji, czas trwania.

W jaki sposób zgłosić koncert za granicą:

 1. W celu zgłoszenia koncertu za granicą, wyślij informacje na adres e-mail international@zaiks.org.pl.
 2. Bardzo ważne w zgłaszaniu koncertów zagranicznych jest podanie możliwie jak najbardziej szczegółowych informacji o dacie i miejscu, autorach tekstu i muzyki oraz przesłanie listy utworów.

W jaki sposób zgłosić reklamację koncertu zagranicznego (po upływie ok. półtora roku od wykonania):

 1. Pobierz formularz reklamacji zagranicznej i wypełnij formularz reklamacyjny z wymaganą listą utworów.
 2. Formularz prześlij na adres e-mail international@zaiks.org.pl.

 

*W przypadku reklamy różne kraje mają odmienne wymagania. Prawodawstwo dotyczące pobierania tantiem za muzykę w reklamie znacząco się różni. Na przykład nie na każdym terytorium honorowani są autorzy muzyki w reklamie i nie każdy kraj wymaga tych samych informacji do dalszej weryfikacji sprawy.

#ZAiKS na świecie
#umowy zagraniczne
#reklamacja zagraniczna
#tantiemy zagranica