Instrukcja składania reklamacji zagranicznych

Jesteś twórcą i zastanawiasz się, czy przysługują ci tantiemy za utwór wykonany, odtworzony lub nadany za granicą? Pamiętaj o trzech kwestiach. Są nimi:

 1. Rejestracja utworu: zgłoś utwór , abyśmy mogli go zarejestrować w międzynarodowej bazie CISNET.
 2. Termin wykorzystania utworu: utwór musi być wykorzystany po dokonaniu rejestracji przez ZAiKS.
 3. Termin reklamacji: 3 lata od momentu wykorzystania utworu/utworów to maksymalny okres na złożenie reklamacji (wyjątek USA: do 31 maja za wykonania w ubiegłym roku).


W jaki sposób zgłosić reklamację?

 • Pobierz odpowiedni formularz (link) z naszej strony (dostępne kategorie: koncert, radio & tv, nośniki mechaniczne, muzyka w filmie, internet, reklama.
 • Wypełnij formularz dla danej kategorii eksploatacji. Im więcej szczegółowych danych, tym większe szanse wykrycia wykorzystania takiego utworu przez zagraniczne stowarzyszenie i pobrania należnych tantiem.
 • Formularz prześlij na adres zgloszenia.reklamacyjne@zaiks.org.pl. Będziemy informować o przebiegu sprawy prowadzonej za granicą.

Po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzamy, czy dane, którymi dysponujemy wystarczą nam do wyjaśnienia reklamacji ze stowarzyszeniami za granicą, z którymi mamy podpisane umowy.

 

Wymagane informacje (uzupełnienie formularza reklamacji zagranicznej)

 • W przypadku koncertu na żywo – prosimy o podanie listy wykonywanych i zarejestrowanych utworów, daty i miejsca występu, artysty wykonawcy oraz danych organizatora (adres, telefon).
 • W przypadku nadań radiowych i telewizyjnych – potrzebne są tytuły utworów, nazwa kanału i czas emisji (kanał musi być licencjonowany przez dane stowarzyszenie).
 • W przypadku nośników mechanicznych – tytuł nośnika/płyty, nazwa producenta oraz rok wydania.
 • W przypadku wykorzystania muzyki w filmie – tytuł filmu, rok produkcji oraz ewentualne daty i miejsca projekcji.
 • W przypadku internetu – link do materiału.
 • W przypadku reklamy* – tytuł reklamy, tytuł utworu i czas trwania, nazwa produktu, autorzy/wykonawcy, sposób wykorzystania (stacja tv lub radiowa, link do strony internetowej) oraz data emisji.


W jaki sposób zgłosić koncert, który jest planowany i odbędzie się za granicą:

 1. W celu zgłoszenia koncertu za granicą, wyślij informacje na adres e-mail  claims@zaiks.org.pl.
 2. Bardzo ważne w zgłaszaniu koncertów zagranicznych jest podanie możliwie jak najbardziej szczegółowych informacji o organizatorze koncertu, dacie i miejscu, oraz przesłanie listy wykonywanych i zarejestrowanych utworów.


W jaki sposób zgłosić reklamację koncertu zagranicznego, który się odbył:

 1. Pobierz i wypełnij formularz reklamacji zagranicznej. .
 2. Formularz prześlij na adres e-mail zgloszenia.reklamacyjne@zaiks.org.pl.

 

*W przypadku reklamy różne kraje mają odmienne wymagania. Prawodawstwo dotyczące pobierania tantiem za muzykę w reklamie znacząco się różni. Na przykład nie na każdym terytorium  pobierane są honoraria dla autorów muzyki w reklamie i nie każdy kraj wymaga tych samych informacji do dalszej weryfikacji sprawy.

#ZAiKS na świecie
#umowy zagraniczne
#reklamacja zagraniczna
#tantiemy zagranica