Wniosek o zawarcie umowy na utrwalenie i zwielokrotnienie utworu

Pobierz, wypełnij i wydrukuj poniższy wniosek:

Następnie dostarcz wniosek do nas:

Sekcja Wielkich Praw

ul. Nalewki 8, 00-158 Warszawa
wielkie.prawa@zaiks.org.pl