Utwór słowny z zakresu wielkich praw

Zgłoszenie utworu słownego z zakresu
wielkich praw niestanowiącego opracowania

 

Prosimy o zgłoszenie utworu za pomocą formularza „D”.

Formularz można pobrać w pliku PDF, wydrukować i wypełnić.

Do formularza należy dołączyć egzemplarz utworu. Jeżeli utwór był wydany drukiem, wystarczy w formularzu podać nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania.

W przypadku gdy zgłaszany jest utwór słowny dramatyczny, prosimy także o wypełnienie części formularza: INFORMACJE NA POTRZEBY PUBLIKACJI W KATALOGU UTWORÓW  DRAMATYCZNYCH.

Dokumentację zgłoszeniową prosimy dostarczyć do Wydziału Dokumentacji i Repartycji Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.