Utwór słowno-muzyczny z zakresu wielkich praw

Zgłoszenie utworu słowno-muzycznego z zakresu wielkich praw niestanowiącego opracowania

Prosimy o zgłoszenie utworu za pomocą formularza „DM”.

Formularz można pobrać w pliku PDF, wydrukować i wypełnić.

W przypadku gdy zgłaszane jest libretto, prosimy o dołączenie do formularza egzemplarza  utworu,  a także o wypełnienie części formularza : INFORMACJE NA POTRZEBY PUBLIKACJI W KATALOGU UTWORÓW DRAMATYCZNYCH.

Dokumentację zgłoszeniową prosimy dostarczyć do Wydziału Dokumentacji i Repartycji Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.