Utwór muzyczno-choreograficzny z zakresu wielkich praw

Zgłoszenie utworu
muzyczno-choreograficznego z zakresu wielkich praw niestanowiącego opracowania lub opracowania  utworu
muzyczno-choreograficznego z zakresu wielkich praw

Prosimy o zgłoszenie utworu za pomocą formularza „MCH”.

Formularz można pobrać w pliku PDF, wydrukować i wypełnić.

Zgłoszenie utworu, który jest opracowaniem utworu chronionego, jest możliwe jedynie za zgodą twórcy /-ów lub następców prawnych twórcy /-ów utworu pierwotnego - do  wypełnionego formularza prosimy dołączyć pisemną zgodę autora utworu pierwotnego lub jego spadkobierców.

W przypadku gdy zgłaszane jest libretto baletowe, prosimy o dołączenie do formularza egzemplarza  utworu,  a także o wypełnienie części formularza : INFORMACJE NA POTRZEBY PUBLIKACJI W KATALOGU UTWORÓW DRAMATYCZNYCH ZAiKS-u.

Dokumentację zgłoszeniową prosimy dostarczyć do Wydziału Dokumentacji i Repartycji Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.