Opracowanie utworu słowno-muzycznego z zakresu wielkich praw

Zgłoszenie opracowania  utworu
słowno-muzycznego z zakresu wielkich praw

Prosimy o zgłoszenie utworu za pomocą formularza „DMO”.

Formularz można pobrać w pliku PDF, wydrukować i wypełnić.

Zgłoszenie utworu, który jest opracowaniem utworu chronionego, jest możliwe jedynie za zgodą twórcy/-ów lub następców prawnych twórcy/-ów utworu pierwotnego - do  wypełnionego formularza prosimy dołączyć pisemną zgodę autora utworu pierwotnego lub jego spadkobierców.

W przypadku gdy zgłaszane jest libretto, prosimy o dołączenie do formularza egzemplarza  utworu, a także o wypełnienie części formularza: INFORMACJE NA POTRZEBY PUBLIKACJI W KATALOGU UTWORÓW DRAMATYCZNYCH.

Dokumentację zgłoszeniową prosimy dostarczyć do Wydziału Dokumentacji i Repartycji Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.