Opracowanie utworu słownego z zakresu wielkich praw

Zgłoszenie opracowania utworu słownego z zakresu wielkich praw

 

Prosimy o zgłoszenie utworu za pomocą formularza „DO”.

Formularz można pobrać w pliku PDF, wydrukować i wypełnić.

Zgłoszenie utworu, który jest opracowaniem utworu chronionego, jest możliwe jedynie za zgodą twórcy /-ów lub następców prawnych twórcy /-ów utworu pierwotnego - do  wypełnionego formularza prosimy dołączyć pisemną zgodę autora utworu pierwotnego lub jego spadkobierców.

Do formularza należy dołączyć egzemplarz utworu. Jeżeli utwór był wydany drukiem, wystarczy w formularzu podać nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania.

W przypadku gdy zgłaszany jest utwór słowny dramatyczny, prosimy także o wypełnienie części formularza: INFORMACJE NA POTRZEBY PUBLIKACJI W KATALOGU UTWORÓW  DRAMATYCZNYCH.

Dokumentację zgłoszeniową prosimy dostarczyć do Wydziału Dokumentacji i Repartycji Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.