Katalog utworów dramatycznych

W naszej bazie mamy 12070 utworów!

Wyszukiwarka pozwala odszukać utwory dramatyczne, których egzemplarze zostały złożone w bibliotece ZAiKS-u. Katalog nie obejmuje wszystkich utworów zarejestrowanych w ZAiKS-ie, w szczególności tych, które były publikowane w „Dialogu”. Ponad połowę egzemplarzy stanowią maszynopisy – są to utwory w większości niepublikowane.

Informacje o utworach mogą być niekompletne. Bardzo chętnie je uzupełnimy. Prosimy twórców o nadsyłanie brakujących streszczeń lub recenzji, daty powstania utworu, daty i miejsca pierwszej premiery itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat katalogu i możliwości wypożyczenia, prosimy o kontakt: