Click for Grants / Гранти
Click for Grants / Гранти

Aktualnie wszystkie środki z funduszu Creators for Ukraine zostały wypłacone beneficjentom.

Pracujemy nad pozyskaniem nowych środków, które pozwolą nam dalej wspierać twórców ukraińskich w Polsce.

Od marca 2022 wypłaciliśmy 1308936 złotych ukraińskim twórcom oraz instytucjom prowadzącym działania artystyczne we współpracy z ukraińskim środowiskiem kreatywnym.

 

На даний момент усі наявні кошти з фонду Creators for Ukraine були виплачені бенефіціантам.

Ми працюємо над тим, аби знайти нові кошти, які дозволять нам надалі підтримувати українських творців у Польщі.

Починаючи від березня 2022 ми виплатили 1308936 злотих українским творцям та інституціям, які реалізують мистецькі проекти у співпраці з представниками українського творчого середовища.

Sprawozdanie z projektu / Звіт по проєкту

 

Informacja o danych osobowych

Інформація про обробку персональних даних