Click for Grants / Гранти
Click for Grants / Гранти

Wspierasz ukraińską kulturę? Możemy ci pomóc. Jeśli organizujesz działania w obszarze sztuki, kultury i edukacji artystycznej dla osób poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie i znajdujących się na terenie Polski, możesz ubiegać się o grant z funduszu Creators for Ukraine. Zgłoszenia, wypełnione w języku polskim lub ukraińskim, przyjmujemy za pomocą formularza on-line. Wszystkie zasady udzielania grantów znajdziesz w regulaminie.

Ви підтримуєте українську культуру? Ми можемо допомогти вам. Якщо ви організовуєте діяльність у сфері мистецтва, культури та мистецької освіти для постраждалих від війни в Україні (які знаходяться на території Польщі), ви можете подати заявку на отримання гранту від фонду Creators for Ukraine. Заявки, заповнені польською або українською мовою, приймаються за допомогою онлайн формуляру. З усіма правилами надання грантів можна ознайомитися в статуті.

 

Regulamin / Статут

Zgłoś wniosek / Подайте заявку

Sprawozdanie z projektu / Звіт по проєкту

 

Pytania? Od 9:00 do 17:00 prosimy o kontakt:

Маєте запитання? Від 9:00 до 17:00 звертайтеся будь ласка:

+48 512444686
olena.zots@zaiks.org.pl

 

Informacja o danych osobowych

Інформація про обробку персональних даних