Sprzyjamy wyobraźni

Chcemy żyć i tworzyć w świecie, który ceni kulturę, twórczość i wyobraźnię.

Chcemy świata, w którym autorki i autorzy dostają za swoją pracę należne wynagrodzenie, a ich twórczość ogranicza jedynie ich własna wyobraźnia.

Chcemy rozwoju wszystkich kreatywnych gałęzi gospodarki. Wierzymy, że dzięki nim żyjemy w coraz piękniejszym świecie. 

Wierzymy, że kultura jest wspólnotą twórców i odbiorców ich dzieł.

Wierzymy w moc wyobraźni, z którą wszyscy się rodzimy. Wierzymy, że dzięki niej wszystko jest możliwe i dlatego trzeba ją pielęgnować i wspierać.

U każdego z nas. Dla dobra nas wszystkich.