Praca w ZAiKS-ie

Osoby zainteresowane pracą w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego na adres henryk.dobrzyński@zaiks.org.pl