Nasi partnerzy

Nasi zagraniczni partnerzy zbierają w swoich krajach tantiemy dla autorów reprezentowanych przez ZAiKS, a my robimy to samo dla twórców ze świata, jeśli ich utwory są wykorzystywane w Polsce.

Należymy do związków zrzeszających organizacje zbiorowego zarządzania z różnych krajów.

CISAC (Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów) pracuje na rzecz współpracy między organizacjami zbiorowego zarządzania na świecie, dba o standardy ich działania oraz jednorodną i sprawną ochronę praw autorskich. Konfederacja powstała w 1926 roku, a ZAiKS był jednym z jej założycieli.

GESAC (Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów) pracuje nad wzmocnieniem prawa autorskiego w Unii Europejskiej.

BIEM (Międzynarodowe Biuro Stowarzyszeń Zarządzających Prawami do Nagrań i Reprodukcji Mechanicznej) doskonali zarządzanie prawami w zakresie nagrań i reprodukcji mechanicznej.

Nasi partnerzy w Polsce

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Kreatywna Polska, które jest sojuszem środowisk twórczych oraz przemysłów kreatywnych i działa na rzecz rozwoju polskiej kultury, nauki, twórczości i innowacyjności.

Naszymi polskimi partnerami są także:

 • SFP Stowarzyszenie Filmowców Polskich

 • STOART Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców

 • SAWP Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych

 • ZPAV Związek Producentów Audio-Video

 • ZASP Związek Artystów Scen Polskich

 • ZPAF Związek Polskich Artystów Fotografików

 • ZPAP Związek Polskich Artystów Plastyków

 • STL Stowarzyszenie Twórców Ludowych

 • KOPIPOL Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych

 • Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL

 • Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA