Co robi ZAiKS

Twórca zarabia wtedy, gdy inni korzystają z jego utworów. W najróżniejszych miejscach i najrozmaitszych mediach. Autorom i autorkom trudno samodzielnie dowiadywać się o każdym
przypadku użycia ich twórczości i dbać o należne im wynagrodzenie. Bez wsparcia organizacji zbiorowego zarządzania jest to praktycznie niewykonalne. Dlatego autorzy na całym świecie zrzeszają się w stowarzyszeniach i innych organizacjach, które zbierają dla nich tantiemy. A użytkownikom ułatwiają korzystanie z twórczości.


Jesteśmy największą w Polsce organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Mamy ponad 100 lat doświadczenia, wiedzę i narzędzia. Co roku przekazujemy twórcom wiele milionów złotych należnych im wynagrodzeń. Zrzeszamy kompozytorów, autorów tekstów, scenarzystów, dramatopisarzy, tłumaczy, plastyków, choreografów oraz twórców innych dziedzin sztuki, a także wydawców muzycznych. Jako stowarzyszenie prowadzimy szeroką działalność socjalną na rzecz naszych członków. Jesteśmy też jednym z największych w Polsce mecenasów kultury.


Aby zapewnić autorkom i autorom wynagrodzenie za wykorzystanie ich utworów:

  • udzielamy w imieniu twórcy zgody na korzystanie z jego utworów. Nazywamy to udzielaniem licencji.
  • pobieramy wynagrodzenia autorskie od firm, instytucji i osób, które wykorzystują twórczość w swojej działalności. Nazywamy to inkasem.
  • zebrane w ten sposób wynagrodzenia autorskie zwane tantiemami odpowiednio dzielimy (nazywamy to repartycją) i wypłacamy twórcom.


Od 1918 roku budujemy świat, który ceni kulturę, twórczość i wyobraźnię.