Wynagrodzenia autorskie

Za co? Komu? Kiedy? Ile?

 

Prawo do wynagrodzenia

Twórcy mają prawo do wynagrodzenia za korzystanie ze tworzonych przez siebie utworów przez osoby prywatne, spółki, instytucje i inne podmioty. 

ZAiKS jako organizacja zbiorowego zarządzania jest zobowiązany przez prawo do ochrony wszystkich reprezentowanych przez siebie twórców. Za korzystanie z utworów w takim samym zakresie i w taki sam sposób autorzy powinni otrzymać takie samo wynagrodzenie. Zasady obliczania wynagrodzeń autorskich określone są w tabelach wynagrodzeń autorskich stosowanych przez ZAiKS. Część z tych tabel, zgodnie z prawem, jest zatwierdzana przez Komisję Prawa Autorskiego. Stawki w zatwierdzonych przez Komisję Prawa Autorskiego tabelach mają charakter minimalny, co oznacza, że autorzy nie mogą otrzymać niższych wynagrodzeń niż określone w tabeli.

Kto zatwierdza wynagrodzenia autorskie

W zależności od pola eksploatacji utworów tabele wynagrodzeń autorskich są zatwierdzane przez Komisję Prawa Autorskiego lub przez Zarząd ZAiKS-u. 

Pola eksploatacji 

Kiedy i w jakich sytuacjach należy zapłacić za skorzystanie z twórczości.

 1. Publiczne odtworzenia utworów z takich nośników jak:
 • płyty i kasety z utrwalonym dźwiękiem lub obrazem i dźwiękiem,
 • inne nośniki dźwięku i obrazu,
 • internet,

z takich urządzeń jak:

 • gramofon, magnetofon, radioodbiornik, telewizor, magnetowid, szafa grająca, karaoke,
 • innego rodzaju odtwarzacze,
 • komputer,

podczas takich wydarzeń jak:

 • dyskoteki, bale, wesela, dancingi, zabawy taneczne,
 • koncerty, festiwale, imprezy estradowe, rewie na lodzie,
 • festyny, imprezy sportowe, imprezy zamknięte, eventy itp.,
 • kursy tańca, aerobik, pokazy mody,
 • imprezy targowe, wystawiennicze, promocyjne, reklamowe, wyborcze, itd.,
 • wszystkie inne, podczas których jest wykorzystywana chroniona twórczość, w tym również gdy ma ona charakter tła dla danego wydarzenia, gdy utwory umilają czas (np. w sklepach, poczekalniach, środkach komunikacji, jak samoloty, autokary, statki),

w takich miejscach jak:

 • sale widowiskowe (także plenerowe),
 • domy kultury, kluby, kina, cyrki,
 • lokale dyskotekowe,
 • lokale gastronomiczne, handlowe, usługowe,
 • hotele, domy wypoczynkowe, sanatoria, campingi,
 • dworce, stacje benzynowe, obiekty sportowe, wesołe miasteczka, targowiska,
 • jarmarki, bazary, kiermasze, odpusty, giełdy, ogródki letnie, itd.,
 • inne miejsca publiczne.
 1. Publiczne wykonania utworów na żywo przez:
 • instrumentalistów, wokalistów, aktorów, tancerzy, orkiestry, zespoły, mimów, artystów cyrkowych i innych wykonawców, także amatorów,

podczas takich imprez jak:

 • koncerty zespołów pieśni i tańca, festiwale, koncerty filharmoniczne, estradowe, kabaretowe i inne,
 • zabawy, dancingi, występy artystyczne w lokalach, bankiety,
 • imprezy promocyjne, imprezy plenerowe i wszystkie inne wymienione w pkt. 1,

w takich miejscach jak:

 • teatry, opery, filharmonie, sale widowiskowe lub koncertowe, muszle koncertowe, amfiteatry,
 • sale kinowe, domy kultury, kluby, świetlice, remizy, 
 • stadiony
 • lokale gastronomiczne, lokale handlowe i usługowe, domy weselne itd.,
 • otwarte przestrzenie
 • miejsca wymienione w pkt. 1 i inne miejsca publiczne.

3. Publiczne wykonywanie (wystawianie na scenie) utworów w spektaklu teatralnym

4.
Wyświetlenia i publiczne odtworzenia utworów audiowizualnych, czyli utworów łączących obraz i dźwięk (np. film, wideoklip) w kinach i innych miejscach publicznych (np. poczekalniach, barach i restauracjach).

5. Wypożyczanie egzemplarzy utworów utrwalonych np. na płytach, kasetach i innych nośnikach dźwięku i obrazu.


6.  Utrwalanie i zwielokrotnianie utworów:

 • rejestracja i powielanie utworów na kasetach, płytach i innych nośnikach,
 • wideo rejestracje, wideo reportaże (śluby, komunie, uroczystości okolicznościowe z podkładem muzycznym).

7. Nadawanie utworów przez stacje radiowe i telewizyjne:

w sposób bezprzewodowy, satelitarny, przewodowy, na platformach cyfrowych,

8. Reemisja w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, na platformach cyfrowych

9. Wykorzystanie utworów w sieciach bezpośredniego dostępu typu internet

10. Muzyka odtwarzana w telefonach i urządzeniach mobilnych.

 Lista pól eksploatacji rośnie wraz ze zmianami w świecie i rozwojem technologii.

Pytania o publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym?

Prosimy o kontakt z Wydziałem Licencji i Repartycji Internetu pod numerami telefonu:

538 557 248, 538 555 814, 538 556 956, 538 555 421

 

W pozostałych sprawach związanych z udostępnianiem treści prosimy kontakt z naszą centralą: +48 22 556 71 01

1.
Tabela wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych (reemisja w sieciach kablowych)1 MB
2.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za nadawanie utworów przez niepublicznych nadawców radiowych1 MB
3.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za nadawanie utworów przez nadawców telewizyjnych1 MB
4.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za reemitowanie utworów w i poza sieciami kablowymi, wykorzystywanych w programach radiowych i/lub telewizyjnych1 MB
5.
Tabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonania utworów stanowiące element różnych niebiletowanych imprez okazjonalnych1 MB
6.
Tabela stawek za publiczne odtwarzanie AV-TV - wyciąg1 MB
7.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich za odtwarzanie utworów2 MB
8.
Tabela stawek wynagrodzeń za publiczne wykonanie utworów muzyka poważna1 MB
9.
Tabela stawek wynagrodzeń za rozpowszechnianie utworów do tańca1 MB
10.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za zwielokrotnianie utworów na nośnikach dźwięku i obrazu1 MB
11.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich stowarzyszenia autorów ZAiKS za publiczne udostępnianie utworów w audiobookach i e-bookach1 MB
12.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich stowarzyszenia autorów ZAiKS za nadawanie utworów w internecie (webcasting pierwotny)1 MB
13.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich za publiczne udostępnianie utworów w czasie rzeczywistym podczas transmisji strumieniowej na platformie internetowej lub stronie internetowej (“real-time streaming” / “live streaming”)1 MB
14.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za publiczne udostępnianie utworów w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym1 MB
15.
Tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych1 MB