Wynagrodzenia autorskie

Za co? Komu? Kiedy? Ile?

 

Prawo do wynagrodzenia

Twórcy mają prawo do wynagrodzenia za korzystanie ze tworzonych przez siebie utworów przez osoby prywatne, spółki, instytucje i inne podmioty. 

ZAiKS jako organizacja zbiorowego zarządzania jest zobowiązany przez prawo do ochrony wszystkich reprezentowanych przez siebie twórców. Za korzystanie z utworów w takim samym zakresie i w taki sam sposób autorzy powinni otrzymać takie samo wynagrodzenie. Zasady obliczania wynagrodzeń autorskich określone są w tabelach wynagrodzeń autorskich stosowanych przez ZAiKS. Część z tych tabel, zgodnie z prawem, jest zatwierdzana przez Komisję Prawa Autorskiego. Stawki w zatwierdzonych przez Komisję Prawa Autorskiego tabelach mają charakter minimalny, co oznacza, że autorzy nie mogą otrzymać niższych wynagrodzeń niż określone w tabeli.

Kto zatwierdza wynagrodzenia autorskie

W zależności od pola eksploatacji utworów tabele wynagrodzeń autorskich są zatwierdzane przez Komisję Prawa Autorskiego lub przez Zarząd ZAiKS-u. 

Pola eksploatacji 

Kiedy i w jakich sytuacjach należy zapłacić za skorzystanie z twórczości.

 1. Publiczne odtworzenia utworów z takich nośników jak:
 • płyty i kasety z utrwalonym dźwiękiem lub obrazem i dźwiękiem,
 • inne nośniki dźwięku i obrazu,
 • internet,

z takich urządzeń jak:

 • gramofon, magnetofon, radioodbiornik, telewizor, magnetowid, szafa grająca, karaoke,
 • innego rodzaju odtwarzacze,
 • komputer,

podczas takich wydarzeń jak:

 • dyskoteki, bale, wesela, dancingi, zabawy taneczne,
 • koncerty, festiwale, imprezy estradowe, rewie na lodzie,
 • festyny, imprezy sportowe, imprezy zamknięte, eventy itp.,
 • kursy tańca, aerobik, pokazy mody,
 • imprezy targowe, wystawiennicze, promocyjne, reklamowe, wyborcze, itd.,
 • wszystkie inne, podczas których jest wykorzystywana chroniona twórczość, w tym również gdy ma ona charakter tła dla danego wydarzenia, gdy utwory umilają czas (np. w sklepach, poczekalniach, środkach komunikacji, jak samoloty, autokary, statki),

w takich miejscach jak:

 • sale widowiskowe (także plenerowe),
 • domy kultury, kluby, kina, cyrki,
 • lokale dyskotekowe,
 • lokale gastronomiczne, handlowe, usługowe,
 • hotele, domy wypoczynkowe, sanatoria, campingi,
 • dworce, stacje benzynowe, obiekty sportowe, wesołe miasteczka, targowiska,
 • jarmarki, bazary, kiermasze, odpusty, giełdy, ogródki letnie, itd.,
 • inne miejsca publiczne.
 1. Publiczne wykonania utworów na żywo przez:
 • instrumentalistów, wokalistów, aktorów, tancerzy, orkiestry, zespoły, mimów, artystów cyrkowych i innych wykonawców, także amatorów,

podczas takich imprez jak:

 • koncerty zespołów pieśni i tańca, festiwale, koncerty filharmoniczne, estradowe, kabaretowe i inne,
 • zabawy, dancingi, występy artystyczne w lokalach, bankiety,
 • imprezy promocyjne, imprezy plenerowe i wszystkie inne wymienione w pkt. 1,

w takich miejscach jak:

 • teatry, opery, filharmonie, sale widowiskowe lub koncertowe, muszle koncertowe, amfiteatry,
 • sale kinowe, domy kultury, kluby, świetlice, remizy, 
 • stadiony
 • lokale gastronomiczne, lokale handlowe i usługowe, domy weselne itd.,
 • otwarte przestrzenie
 • miejsca wymienione w pkt. 1 i inne miejsca publiczne.

3. Publiczne wykonywanie (wystawianie na scenie) utworów w spektaklu teatralnym

4.
Wyświetlenia i publiczne odtworzenia utworów audiowizualnych, czyli utworów łączących obraz i dźwięk (np. film, wideoklip) w kinach i innych miejscach publicznych (np. poczekalniach, barach i restauracjach).

5. Wypożyczanie egzemplarzy utworów utrwalonych np. na płytach, kasetach i innych nośnikach dźwięku i obrazu.


6.  Utrwalanie i zwielokrotnianie utworów:

 • rejestracja i powielanie utworów na kasetach, płytach i innych nośnikach,
 • wideo rejestracje, wideo reportaże (śluby, komunie, uroczystości okolicznościowe z podkładem muzycznym).

7. Nadawanie utworów przez stacje radiowe i telewizyjne:

w sposób bezprzewodowy, satelitarny, przewodowy, na platformach cyfrowych,

8. Reemisja w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, na platformach cyfrowych

9. Wykorzystanie utworów w sieciach bezpośredniego dostępu typu internet

10. Muzyka odtwarzana w telefonach i urządzeniach mobilnych.

 Lista pól eksploatacji rośnie wraz ze zmianami w świecie i rozwojem technologii.

Zwielokrotnianie utworów

Prosimy o kontakt z Wydziałem Nagrań Mechanicznych oraz Inkasa Terenowego pod numerami telefonu: (22) 635-51-23, (22) 635-51-77, (22) 635-52-53

Nadawanie i reemisja utworów

Prosimy o kontakt z Wydziałem Licencji i Inkasa pod numerami telefonu: (22) 635-51-23, (22)  635-51-77, (22)  635-52-53

Publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

Prosimy o kontakt z Wydziałem Licencji i Repartycji Internetu pod numerami telefonu:

538 557 248, 538 555 814, 538 556 956, 538 555 421

Wykorzystywanie utworów w utworach audiowizualnych w zakresie ich wyświetlania, zwielokrotniania (reprodukowania) na nośnikach dźwięku i obrazu oraz najmu egzemplarzy

Prosimy o kontakt z Wydziałem Nagrań Mechanicznych pod numerami telefonu: (22) 635-51-23, (22) 635-51-77, (22) 635-52-53