Korzyści z licencji

Dla twórców i użytkowników

 

Czym jest licencja

Licencja jest umową dotyczącą korzystania z utworów, reguluje czas i sposób ich wykorzystania oraz należne wynagrodzenia. Właściciele praw autorskich zarabiają, gdy ktoś korzysta z przysługujących im utworów. Należne im z tego tytułu wynagrodzenie nazywamy tantiemami. W umowie licencyjnej właściciel praw autorskich (licencjodawca) upoważnia użytkownika (licencjobiorcę) do korzystania z dzieła w określony sposób (na określonych polach eksploatacji) przez określony czas i za określoną kwotę.

Licencje dzielą się na wyłączne i niewyłączne. Licencja wyłączna oznacza, że tylko określona osoba (licencjobiorca) może korzystać z utworu przez określony czas w określony sposób. Licencja wyłączna zawsze musi mieć formę pisemną. Licencja niewyłączna oznacza, że wielu licencjobiorców może korzystać z tego samego utworu w tym samym zakresie i w tym samym czasie. ZAiKS udziela użytkownikom licencji niewyłącznych.

W pewnych sytuacjach prawo zezwala na bezpłatne wykorzystanie utworów konieczności zawierania umowy licencyjnej. Dowiedz się, czym jest dozwolony użytek.

Kto może udzielać licencji

Twórcy mogą, ale nie muszą nikomu udzielać licencji na korzystanie z ich utworów. Dzięki licencjom otrzymują oni jednak wynagrodzenie. Udzielaniem licencji mogą zajmować się sami twórcy lub reprezentująca ich organizacja zbiorowego zarządzania (OZZ), taka jak ZAiKS. Praktyka potwierdza, że organizacje zbiorowego zarządzania udzielają licencji efektywniej niż działający samodzielnie twórcy.

ZAiKS bez ważnych powodów nie może odmówić udzielenia licencji. Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z pracy twórców powinni zwrócić się do ZAiKS-u po licencję.

Co licencja daje użytkownikom

Twórcy mają prawo do wynagrodzenia za korzystanie z ich twórczości. Mają też prawo określenia zakresu tego korzystania. Umowa licencyjna jest swoistą zgodą na korzystanie z utworów i daje użytkownikom prawo do legalnego korzystania z utworów. 

ZAiKS zajmuje się czasochłonnym i kosztownym:
• ustaleniem, kto ma prawa do utworu, z którego chce się skorzystać
• nawiązaniem kontaktu z twórcami z całego świata
• wynegocjowaniem umowy licencyjnej
• przekazywaniem twórcom należnych wynagrodzeń za korzystanie z ich utworów

Kiedy należy zawrzeć licencję

Umowę licencyjną należy zawrzeć przed rozpoczęciem działalności, która łączy się z korzystaniem z utworów.

Brak licencji

Korzystanie z utworów bez zawarcia umowy licencyjnej to ryzyko:

  • Narażenia się na postępowanie sądowe, a w konsekwencji konieczność opłacenia stawek licencyjnych nawet w podwójnej wysokości,
  • Zapłacenia odsetek i kosztów sądowych,
  • Wszczęcia postępowania karnego i narażenia się na karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności i grzywnę. Rozpowszechnianie utworów bez licencji traktowane jest jako przestępstwo, a nie wykroczenie. Sąd w ramach takiego postępowania może np. orzec przepadek sprzętu audiowizualnego, który był wykorzystywany do popełniania przestępstwa.

Skorzystaj z licencji

Zapłać za pracę twórców i wesprzyj ich wyobraźnię. Przejdź do łatwej i szybkiej procedury uzyskiwania licencji.