Oświadczenie o byciu autorem

Twórca niestowarzyszony (NS) może otrzymać wynagrodzenie po złożeniu Oświadczenia o autorstwie utworu
1

Odbierz oświadczenie

Oświadczenie musisz odebrać i wypełnić osobiście w placówce ZAiKS-u, adres:

Wydział Ogólnoczłonkowski
ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
(22) 827 40 97, (22) 827 58 77
(22) 55 67 155, (22) 55 67 255
sekcja.czlonkowska@zaiks.org.pl