Deklaracja członkowska dla Wydawcy Muzycznego

Instrukcja składania wniosku
1

Wypełnij dokumenty

Deklaracja Członkowska dla Wydawcy Muzycznego1 MB

Wydrukuj i wypełnij deklarację członkowską dla Wydawcy Muzycznego. 

2

Dostarcz dokumenty

Wypełnioną deklarację dostarcz osobiście, faksem lub pocztą na adres:

Wydział Ogólnoczłonkowski
ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
(22) 827 40 97, (22) 827 58 77
(22) 55 67 155, (22) 55 67 255
sekcja.czlonkowska@zaiks.org.pl