Jak działa FPT

AKTUALIZACJA:

Dziękujemy za zainteresowanie Funduszem Popierania Twórczości i chęć współpracy. Obecnie trwają jednak prace nad zmianą regulaminu FPT, co oznacza, że wszelkie wnioski o dotacje i stypendia zostały czasowo wstrzymane. Obecna sytuacja finansowa zmusza nas do opracowania nowych strategii budżetowych. Wszystkie planowane zmiany mają na celu dalsze usprawnienie i uproszczenie działania Funduszu.

O ponownym uruchomieniu naboru wniosków poinformujemy na stronie internetowej i w naszych mediach społecznościowych. Prosimy śledzić nasze komunikaty.

 

Stypendia

O stypendia z Funduszu Popierania Twórczości mogą ubiegać się twórcy (także niezrzeszeni w ZAiKS-ie) na autorskie projekty:

  • muzyczne (nowe kompozycje i nowe aranżacje – we wszystkich gatunkach muzycznych)
  • literackie (stworzenie nowego dzieła wierszem lub prozą, co dotyczy także reportaży, prac naukowych, przekładów)
  • teatralne, filmowe i telewizyjne (scenariusze, choreografia)
  • z dziedziny sztuk wizualnych (dzieła malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, architektoniczne i inne)

Środki z Funduszu Popierania Twórczości służyć mogą wyłącznie indywidualnemu procesowi twórczemu, nie można z nich opłacać pracy innych osób zaangażowanych w realizację projektu stypendialnego.

Stypendia nie mogą być także przeznaczone na działania promocyjne i wydawnicze. 

Dotacje

O dotacje z Funduszu Popierania Twórczości mogą ubiegać się instytucje i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną. Przyznajemy je na przedsięwzięcia kulturalne, promujące rodzimą twórczość. Szczególnie chętnie wspieramy działania o charakterze kolektywnym, w których bierze udział wielu artystów lub wykorzystywana jest twórczość wielu autorów, np.: festiwale, cykle koncertów, wystawy, konkursy i warsztaty twórcze, seminaria i konferencje naukowe.

Środki z dotacji można wykorzystać m.in. na:

  • honoraria autorskie i wykonawcze
  • koszty obsługi, logistyki, najmu przestrzeni i sprzętu
  • działania promocyjne wraz z produkcją materiałów informacyjnych
  • nagrania wydarzeń do dystrybucji online i na potrzeby wydawnicze

Dotacje nie mogą służyć do opłacania licencji z tytułu praw autorskich.

Co wsparliśmy

ZAiKS dla kultury: zobacz projekty, które wsparliśmy ostatnio.

SPRAWOZDANIE

Po zrealizowaniu projektu lub przedsięwzięcia, które otrzymało wsparcie z Funduszu Popierania Twórczości, należy złożyć sprawozdanie za pomocą formularzy online:

Sprawozdanie ze stypendium FPT

Sprawozdanie z dotacji FPT 

Sprawozdanie można też pobrać, wypełnić i wydrukować (lub wydrukować i wypełnić ręcznie) i przysłać na adres: Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.

Do sprawozdania warto dodać załączniki szerzej opisujące projekt i działalność wnioskodawcy.

Tylko formularze w wersji papierowej wymagają odręcznego podpisu. Wnioski złożone przez stronę www nie muszą być podpisywane.

Sprawozdanie jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o kolejne dofinansowanie z Funduszu Popierania Twórczości

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości zadzwoń: (22) 55 67 193 lub napisz: FPT@zaiks.org.pl