Instrukcja wypełniania wniosku o dotację FPT

O dotacje z Funduszu Popierania Twórczości mogą ubiegać się instytucje i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną. Przyznajemy je na przedsięwzięcia promujące rodzimą twórczość. Szczególnie chętnie wspieramy działania o charakterze kolektywnym, w których bierze udział wielu artystów lub wykorzystywana jest twórczość wielu autorów, np. festiwale, cykle koncertów, wystawy, konkursy i warsztaty twórcze, seminaria i konferencje naukowe.

Środki z dotacji można wykorzystać m.in. na:

 • honoraria autorskie i wykonawcze,
 • koszty obsługi, logistyki, najmu przestrzeni i sprzętu,
 • działania promocyjne wraz z produkcją materiałów informacyjnych,
 • nagrania wydarzeń do dystrybucji online i na potrzeby wydawnicze,
 • dotacje nie mogą służyć do opłacania licencji z tytułu praw autorskich.

Do wypełnienia wniosku niepotrzebne jest logowanie się bądź tworzenie konta na portalu zaiks.org.pl. Prosimy zatem nie korzystać z przycisku „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony.

Jeśli w trakcie wypełniania wniosku pojawi się informacja o problemie technicznym, prosimy o jego zgłoszenie poprzez wciśnięcie przycisku „Zgłoś problem”.

 

Część 1 wniosku: WCZEŚNIEJSZE WSPARCIE FPT

W tej część należy wskazać, czy wnioskująca instytucja kiedykolwiek była beneficjentem dotacji FPT.

Jeśli TAK, należy w kalendarzu wskazać datę decyzji Zarządu Funduszu, kwotę i cel dofinansowania – wszystkie te informacje są podawane w treści maila o pozytywnej decyzji.

Sprawozdanie jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o kolejne dofinansowanie z Funduszu Popierania Twórczości. Jeśli jeszcze go Państwo nie złożyli, prosimy pilnie uzupełnić formalności za pomocą formularza online: SPRAWOZDANIE Z DOTACJI FPT.

 

Część 2 wniosku: DANE WNIOSKODAWCY

Prosimy o wskazanie danych instytucji zgodnie z rejestrem KRS.

Nazwa i numer NIP instytucji wnioskującej o dotację pozwolą zweryfikować, czy ma ona podpisane umowy ze Stowarzyszeniem i czy rozliczone zostały wszystkie udzielone jej licencje – także w przypadku przedsięwzięć dofinansowanych przez FPT, w których wykorzystana była twórczość reprezentowana przez Stowarzyszenie.

Osoby wskazane w „Danych kontaktowych” oraz w zestawieniu „Osób uprawnionych…” będą jedynymi, które będą mogły uzyskać jakiekolwiek informacje od Biura FPT. Żadna osoba nie wymieniona w ww. rubrykach nie otrzyma informacji o etapie procedowania wniosku czy wyniku naboru.

Prosimy o podanie numeru telefonu i adresu mailowego w przeznaczonej do tego rubryce – za ich pomocą będziemy nawiązywać kontakt w celu przekazania wyniku naboru lub prosić o dodatkowe informacje.

Numer rachunku bankowego należy wpisać jako ciąg 26 liczb BEZ żadnych przerw i znaków specjalnych.

 

Część 3 wniosku: OPIS PROJEKTU

Przy wyborze „Rodzaj przedsięwzięcia” prosimy wybrać gatunek dominujący, jeśli projekt ma charakter wielogatunkowy.

Rubryka „Opis przedsięwzięcia” musi zawierać treści opisowe przedsięwzięcia – prosimy nie odsyłać do nas samych załączników, ich zadaniem jest uzupełnienie informacji do Wniosku.

W linkach warto wskazać strony z relacjami z poprzednich edycji przedsięwzięć lub zapowiedzi do wnioskowanego projektu.

Do Wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a) dane oraz dokumenty identyfikujące Wnioskodawcę oraz osobę umocowaną do jego reprezentacji (np. skany pełnomocnictw),

b) portfolio w formie elektronicznej, które powinno być przygotowane wyłącznie w formie jednej prezentacji (w postaci linku lub zapisanej w formacie PDF, należy uwzględnić optymalną wielkość pliku) w sposób uporządkowany i czytelny,

c) program z repertuarem chronionym, który będzie wykorzystywany w ramach Przedsięwzięcia.

Dopuszczalne są następujące formaty plików:

 • pliki tekstowe – doc, pdf, docx,
 • audio – mp3, wav,
 • wideo – mpg, mpeg, avi, mp4,
 • zdjęcia – jpg, png.

Objętość załączników nie może przekroczyć 20 MB.

Bardzo prosimy, aby plikom nadawane były krótkie/hasłowe nazwy (max. 15 znaków).

 

Część 4 wniosku: DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o podanie terminów i kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie przypominamy, że zamiar wykorzystania w ramach Państwa przedsięwzięcia twórczości reprezentowanej przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oznacza konieczność uzyskania licencji na jej eksploatację. Na stronie: https://zaiks.org.pl/licencje/uzyskaj-licencje otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące możliwości uzyskania licencji na korzystanie z utworów podlegających zbiorowemu zarządowi Stowarzyszenia.

Jeśli wnioskodawca nie rozlicza tantiem, to po wybraniu rubryki „NIE” pojawi się pole na wskazanie instytucji odpowiedzialnej za rozliczenie licencji autorskiej.

 

Część 5 wniosku: INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardzo prosimy o opisanie działalności potwierdzając tym samym, że wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć artystycznych i działa w branży kulturalnej.

 

Część 6 wniosku: PRZETWARZANIE DANYCH

Bardzo prosimy o:

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w celu rozpatrzenia wniosku o dotacji z Funduszu Popierania Twórczości,
 • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem przyznawania dotacji ze środków Funduszu Popierania Twórczości oraz z informacją o danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

 

Część 7 wniosku: PODSUMOWANIE

W tym ostatnim etapie wypełniania Wniosku mogą Państwo sprawdzić wypełnione rubryki.

W celu wysłania wniosku należy wcisnąć przycisk „Wyślij formularz” lub przycisk „Poprzedni krok”, aby przejść do wybranych wcześniejszych części wniosku i wprowadzić poprawki.

 

Po kliknięciu WYŚLIJ WNIOSEK

To jeszcze nie koniec – do zakończenia procedury składania Wniosku prosimy postępować zgodnie z instrukcją poniżej:

1. Bardzo prosimy o sprawdzenie skrzynki mailowej, aby odebrać wiadomość zawierającą link potwierdzający zakończenie procedury składania Wniosku o dotację FPT.

Jeśli wiadomość nie jest widoczna w skrzynce odbiorczej, prosimy przeszukać folder poczty SPAM.

2. Dopiero po kliknięciu ww. linku dokument zostanie zarejestrowany w naszym systemie, a procedura składania Wniosku zostanie zakończona.

Na Państwa skrzynkę pocztową wpłynie kolejny mail z potwierdzeniem złożenia Wniosku, zawierającym kopię formularza w formacie PDF.

Informację o przyznaniu środków z FPT lub o decyzji odmownej wyślemy na adres mailowy wskazany we wniosku.

W razie pytań prosimy o kontakt: FPT@zaiks.org.pl.