Fundusze sprzyjające wyobraźni

ZAiKS to jeden z największych mecenasów kultury w Polsce. W 2018 roku wsparliśmy twórców kwotą prawie 4 milionów złotych. Konkretnie było to 3 900 800 zł. Przyznaliśmy 377 stypendiów i 283 dotacje dla przedsięwzięć kulturalnych. W 2019 roku przeznaczyliśmy na ten cel aż 6 milionów 587 tysięcy zł, a w 2020 roku aż 13 milionów 37 tysięcy złotych. I wcale nie zamierzamy spocząć na laurach.

W 1970 roku założyliśmy Fundusz Popierania Twórczości, by udzielać pomocy finansowej autorom i autorkom oraz instytucjom i inicjatywom kulturalnym w całej Polsce. Fundusz działa szybko i jest dostępny dla każdego. Nie musisz być członkiem ZAiKS-u. To fundusz dla wszystkich twórców. Znanych i jeszcze nieznanych. Ważne jest dzieło, które chcesz stworzyć. 

Fundusz dofinansowuje również instytucje kultury i wydarzenia, które promują kulturę i sprzyjają wyobraźni. Także małe i lokalne inicjatywy, które w zgodzie z naszymi wartościami budują świat przyjazny twórcom i kulturze.

Niezależnie od Funduszu Popierania Twórczości, ZAiKS przyznaje liczne nagrody i organizuje wiele konkursów.

Przyznajemy m.in. Nagrodę im. Krzysztofa T. Toeplitza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie piśmiennictwa filmowego oraz nagrody za twórczość dla dzieci i młodzieży. Organizujemy Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Mieczysława Karłowicza, konkursy na libretto i muzykę do baletu dla dzieci oraz konkursy na operę dla dzieci i młodzieży i na słuchowiska. A z okazji 100-lecia ZAiKS-u zorganizowaliśmy Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski.

Pomoc finansowa to konkretna i wymierna forma sprzyjania kulturze i wspierania twórców. Nasz priorytet.

Pomagamy wszystkim tworzącym.