Romuald Twardowski

15.01.2024
.
.

Kompozytor i pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, pomysłodawca Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”.

Urodził się w Wilnie. Studiował fortepian i kompozycję w Państwowym Konserwatorium Litewskiej SRR w Wilnie. Naukę kontynuował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Od 1972 był wykładowcą kompozycji i instrumentacji w Akademii Muzycznej w Warszawie.

Był autorem m.in. oper „Cyrano de Bergerac”, „Tragedyja albo Rzecz o Janie i Herodzie”, „Lord Jim”, „Maria Stuart” oraz baletów „Nagi Książę” i „Posągi Czarnoksiężnika”.

Był prezesem Fundacji „Muzyka Cerkiewna” – organizatora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Orderem Odrodzenia Polski, a także Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS od 1959 roku (Sekcja A). Aktywnie działał na rzecz organizacji – pracował w komisji repartycyjnej, był członkiem zarządu i przewodniczył swojej sekcji. Zmarł w wieku 93 lat.

#Pożegnanie