Janusz Gołębiowski

17.05.2024
.
.

Historyk, ekonomista, wykładowca akademicki, zmarł w wieku 95 lat. Od 1965 roku należał do sekcji I Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Po studiach w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął kolejne studia w SGPiS (obecnie SGH) i w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR. W 1960 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Dzięki rekomendacji cenionego i znanego w świecie polskiego ekonomisty prof. Oskara Lange wyjechał na roczne stypendium naukowe do Nuffield College (Uniwersytet Oksfordzki). Jak sam pisał, „inspirujące podczas pobytu w Oksfordzie dyskusje” były jedną z podstaw rozprawy habilitacyjnej, obronionej w 1967 roku.

Po powrocie rozpoczął pracę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W roku 1974 otrzymał tytuł profesora nauk politycznych; w tymże roku zaproszony został do Senatu United Nations University w Tokio, w którego gronie zasiadał do 1981 roku. Pozostał w Tokio do 1989 roku jako wykładowca, po czym przyjął propozycję swej macierzystej warszawskiej uczelni, by objąć stanowisko dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej, które sprawował do czasu przejścia na emeryturę w 2005 roku. Współpracował również z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie i Wyższą Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jego dorobek obejmuje kilkanaście publikacji naukowych oraz ponad 300 artykułów naukowych i ekspertyz, w tym wiele publikowanych za granicą. Należał do grona edytorów Encyklopedii świat w przekroju.

Profesor Janusz Gołębiowski otrzymał liczne nagrody państwowe, uczelniane, a także odznaczenia państwowe, m.in. Złoty Krzyż Zasługi.

#pożegnania