ARTYSTA I DZIEŁO

15.02.2024
ARTYSTA I DZIEŁO
ARTYSTA I DZIEŁO

W „Galerii Na Smolnej” Domu Kultury Śródmieście w Warszawie 19 lutego otwarta zostanie wystawa prac fotograficznych Marka Szymańskiego, na których obejrzymy blisko 60 wybitnych polskich artystów plastyków.

Ekspozycja nosi tytuł „Artysta i dzieło” i jest podsumowaniem trzech lat pracy fotografa i członka Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Autor zdjęć odwiedzał twórców plastyków w ich pracowniach, domach, towarzyszył im w galeriach sztuki, czy fotografował w plenerze.  

Marek Szymański zawsze lubił fotografować ludzi. Kontakt z drugim człowiekiem wzbogacał, a zarazem stawał się wyzwaniem, którego on chętnie się podejmował. Pracował długie lata jako fotoreporter dla tytułów gazetowych i magazynowych. Fotografował aktorów, ludzi kultury w szerokim tego słowa znaczeniu.

Uczestnicząc w spotkaniach fotograficznych z twórcami dzieł plastycznych, autor wystawy poznał zapach farb, doświadczył ich właściwości, które rozpryskując się obficie po ścianach, stołach, podłodze, stanowiły malownicze tło do pokazania nie tylko samego artysty, ale jego procesu twórczego. Prasy graficzne, rzeźbiarskie materiały, z których każdy ma inną charakterystykę, motki wełny kłębiące się wokół realizacji tkackich, szpachle, wałki, pędzle, dłuta, słoiki, puszki i tubki o różnym przeznaczeniu i wielkości, ryzy papieru, zwoje płótna, blejtramy, ścinki o bliżej nieznanej proweniencji; cały ten galimatias utensyliów, stanowił nieprzebrany w swej różnorodności anturaż do zdjęć pokazujących twórcę w kontekście jego warsztatu. Wielu spośród fotografowanych autorów dzieł plastycznych jest członkami Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Janusz Kapusta, Xawery Wolski, Elżbieta Banecka, Stanisław Baj czy Franciszek Maśluszczak to tylko kilka nazwisk. Zróżnicowanie postaw artystycznych staje się największą wartością projektu, do którego Marek Szymański podszedł z pietyzmem, uwagą i skupieniem. W efekcie oglądamy bogatą mozaikę postaw i osobowości, a do każdej z nich należało znaleźć właściwy klucz. Wymagało to ze strony fotografa intuicji, wrażliwości, szacunku dla artysty i jego dzieła. Wystawę „Artysta i dzieło” będzie można obejrzeć od 19 lutego do 22 kwietnia b.r. w „Galerii Na Smolnej”.

#ZAiKS dla kulury