Adam Pomorski

Nagroda literacka za przekłady literatury białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej i innych
15.04.2024
.
.

Tłumacz, eseista, w latach 2010-2022 Prezes Polskiego PEN Clubu.

Z angielskiego przełożył m.in. poezje Eliota, Yeatsa, romantyków brytyjskich. Z białoruskiego przetłumaczył i wydał tomy poetów współczesnych – Arłowa, Wiery Burłak, Chadanowicza, Niaklajewa, Razanawa. Z niemieckiego przełożył m.in. Fausta Goethego, Hymny do Nocy Novalisa, wybory poezji Rilkego. Z rosyjskiego m.in. poezje Achmatowej, Błoka, Chlebnikowa, Mandelsztama, poetów współczesnych (Czuchoncew, Rubinsztejn, Siedakowa, Stratanowski), powieści Dostojewskiego, Riemizowa, Waginowa, Płatonowa, eseje i studia m.in. Bachtina, Olgi Freudenberg, Kazimierza Malewicza. Z ukraińskiego przetłumaczył utwory 80 autorów, zebrane w Antologię poezji modernizmu ukraińskiego. Od Łesi Ukrainki do Bohdana-Ihora Antonycza.

#Nagrody ZAiKS-u
#Adam Pomorski