Dimitrina Lau-Bukowska

20.09.2023

Poetka i tłumaczka literatury polskiej i bułgarskiej. Członkini Stowarzyszenia Autorów ZAiKS od 1981 roku.

Wydała trzy tomiki poezji – dwa w Bułgarii i jeden w Polsce. Tłumaczyła na język bułgarski powieści, publicystykę naukową, eseje filozoficzne (m.in. Witolda Gombrowicza, Jerzego Andrzejewskiego, Leszka Kołakowskiego, Janusza Głowackiego) oraz sztuki teatralne. Na język polski przekładała poezję, prozę i dramat. W 2005 roku uhonorowana Nagrodą literacką dla tłumaczy. Od 1963 mieszkała zarówno w Bułgarii, jak i Polsce.