Co nowego w ZAiKS-ie

25.09.2023

ZAiKS powołał grupę ds. sztucznej inteligencji
W zespole działają eksperci z zakresu nowych technologii, prawa autorskiego, rejestracji utworów oraz kreacji. Celem grupy jest stworzenie bazy wiedzy na temat sztucznej inteligencji, możliwości jej wykorzystania w procesie kreatywnym oraz zagadnień związanych z AI i prawem autorskim, a także praktycznych aspektów dotyczących rejestracji i tantiemizacji utworów stworzonych przy pomocy AI. Pierwsze działania grupy dotyczą między innymi zbadania i wypracowania rekomendacji dotyczących wpływu sztucznej inteligencji na przemysł muzyczny w kontekście zbiorowego zarządzenia prawami autorskimi. Prawnicy pracują nad definicjami i umocowaniem prawnym takich zjawisk, jak eksploracja tekstów i danych. Celem jest ustalenie, jak na gruncie prawa polskiego autor może wyrazić zastrzeżenia przed wykorzystaniem jego utworów dla celów eksploracji tekstów i danych (opt-out). Jak to prawo może zostać przeniesione/powierzone organizacji zbiorowego zarządzania?

Kolejnym istotnym tematem jest monetyzacja wytworów sztucznej inteligencji. W toku dyskusji, idąc za większościowym poglądem doktryny, zespół przyjął, że wytwory generatywnej sztucznej inteligencji (jest to sztuczna inteligencja, która sama generuje, na podstawie promptu – komendy użytkownika – muzykę lub tekst) nie mogą zostać uznane za utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Brak jest czynnika ludzkiego, koniecznego do objęcia takiego tworu ochroną z tytułu prawa autorskiego. Użytkownik nie ma wpływu na ostateczny wynik pracy sztucznej inteligencji, jego sytuacja bardziej przypomina sytuację zleceniodawcy, który zleca pracę podwykonawcy.Ich uczenie się wymaga jednak dzieł twórców. Dodatkowo, model ekonomiczny ich wykorzystania może mieć negatywny wpływ na równowagę rynku kreatywnego. Zatem trzeba wypracować podstawy do uczestniczenia twórców w rynkowym sukcesie takich technologii. To tylko kilka wyzwań, jakie stoją przed zespołem. Równolegle z pracami prawników wciąż rozszerzana jest baza wiedzy o istniejących narzędziach AI, trendach technologicznych, rozwiązaniach prawnych. Zespół współpracuje z analogicznymi ciałami w organizacjach branżowych, w tym w CISAC-u. Ważnym zadaniem zespołu jest również obecność w debacie publicznej, zarówno w mediach, jak i w dialogu między wszystkimi uczestnikami rynku kreatywnego, w tym prawodawcami.

 

Tantiemy z internetu
W lipcu podzieliliśmy kwotę 8,9 mln zł z serwisów internetowych oraz z tytułu rekompensaty za kopiowanie utworów na własny użytek. Pieniądze są już na kontach autorskich w zaiks.online. Z kolei w sierpniu podzieliliśmy ponad 37,5 mln zł wynagrodzeń autorskich z serwisów streamingowych i VOD. Od początku roku kwota podziałów z internetu za wykorzystanie utworów z kategorii małych praw wyniosła już ponad 50 mln zł. Wynagrodzenia autorskie z internetu stanowią już około 15% wszystkich zainkasowanych przez ZAiKS. Przypominamy: jeśli wasze utwory są wykorzystywane online, nie zwlekajcie z zarejestrowaniem ich w ZAiKS-ie.


Bezpieczne płatności online
Członkinie i członkowie ZAiKS-u mogą sprawdzać saldo opłat członkowskich, a w przypadku zaległości – opłacać składki przez Paybynet w serwisie zaiks.online. Wniesienie opłat możliwe jest z poziomu konta twórcy w serwisie zaiks.online, w zakładce Członkostwo. Usługa Paybynet jest bezpiecznym narzędziem, którego dostawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa. PIENIĄDZE Z WIELKICH PRAW W pierwszej połowie 2023 roku z tytułu wielkich praw pobraliśmy i podzieliśmy więcej pieniędzy (20 250 972 zł) niż za cały rok 2022 (18 102 250 zł). Porównując pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku do analogicznego okresu zeszłego roku, przekazaliśmy twórcom kwotę wynagrodzeń autorskich większą o 70%.


Zarejestruj opracowanie w zaiks.online
W serwisie zaiks.online wielkie zmiany! Od teraz zdalnie można w nim rejestrować opracowania utworów. Twórcy opracowujący utwory będące w domenie publicznej mogą też od teraz liczyć na znacznie większe udziały – od 15 do nawet 85%, w zależności od ekspertyzy rzeczoznawcy.

#Dla twórców
#Artykuł z kwartalnika