13. Forum Młodej Reżyserii

17.11.2023
13. Forum Młodej Reżyserii
13. Forum Młodej Reżyserii

W dniach 16-20 listopada w Krakowie odbędzie się 13. Forum Młodej Reżyserii.

Forum Młodej Reżyserii (FMR) jest przeglądem prac studentek i studentów reżyserii polskich publicznych uczelni teatralnych (Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Filii AT w Białymstoku, Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie oraz Filii AST we Wrocławiu). Forum to okazja do ciekawych dyskusji, spotkań twórców, artystów i krytyków teatralnych. Celem przeglądu jest poszerzanie wiedzy o dokonaniach w dziedzinie sztuki teatru i dialog pomiędzy kolejnymi pokoleniami twórców. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń, metod kształcenia młodych reżyserów i reżyserek oraz ich promocję poprzez zaprezentowanie w Krakowie najciekawszych projektów teatralnych (etiud, scen, warsztatów, spektakli itd.).

Jest to jedyne tego rodzaju wydarzenie w Polsce. Organizowane przez Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie od 2011 roku, cieszy się dużym zainteresowaniem ekspertów, mediów oraz publiczności. Przez kolejne lata Forum zyskiwało coraz większy prestiż i wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń artystycznych w Polsce, które gromadzi w Krakowie liczne grono dyrektorów teatrów, twórców oraz teoretyków i wielbicieli teatru z kraju i z zagranicy.

Przegląd ma charakter konkursowy.  W tegorocznym konkursie weźmie udział 12 spektakli. W jury zasiądą: Marek Fiedor - dyrektor naczelny i artystyczny Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Piotr Gruszczyński - wicedyrektor ds. programowych Teatru Nowego w Warszawie i Dorota Kowalkowska - pełnomocniczka dyrektorki ds. programowych Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka.  

Ponadto podczas 13. Forum Młodej Reżyserii w ramach nurtu OFF zaprezentowane zostaną 4 prace reżyserskie, działająca przy AST Pracownia Dramaturgiczna zaprasza także na czytania performatywne.

Trzynasta edycja Forum będzie połączona z wyjątkowym wydarzeniem: Jubileuszem 50-lecia utworzenia Wydziału Reżyserii Dramatu (obecnie Wydział Reżyserii i Dramaturgii) oraz 20-lecia specjalności dramaturgia w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Z tej okazji odbędzie się  konferencja naukowa  pod nazwą „Krakowska Szkoła Reżyserii”.

 

13. FMR Program
13. FMR Program
#ZAiKS dla kultury