Stefan Karol Kozłowski

2.09.2022
Stefan Karol Kozłowski
Stefan Karol Kozłowski

2 września zmarł wybitny archeolog, specjalista w zakresie pradziejów Europy profesor Stefan Karol Kozłowski.

Urodził się 4 listopada 1938 roku we Lwowie. W latach 1956–1961 studiował archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. Nominację na profesora zwyczajnego odebrał w 1988 roku.

 

W latach 1961–1996 pracował w Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie przyjął posadę profesora na Uniwersytecie Lyon 2 we Francji, gdzie spędził kolejne siedem lat. Do Polski powrócił w roku 2002, by podjąć pracę w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz równolegle w warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Pierwszy okres swojej bogatej kariery naukowej Stefan Karol Kozłowski poświęcił studiom nad starszymi odcinkami epoki kamienia, a przede wszystkim nad polskim i europejskim mezolitem. Podsumowaniem Jego dorobku na tym polu stało się wydanie w Oxfordzie w roku 2009 książki Thinking Mesolithic, zawierającej szeroki wybór jego tekstów.

Jest autorem i redaktorem około 280 publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu książek. Piastował funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Za swe osiągnięcia odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski /Polonia Restituta/.

Należał do sekcji I – Autorów Dzieł Naukowych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.