Irena Wojnar

28.12.2021
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Humanistka zajmująca się kwestiami pedagogiki estetycznej, Irena Wojnar zmarła 28 grudnia 2021 w wieku 97 lat. Od 1964 roku należała do sekcji I naszego Stowarzyszenia.

„Twórczyni polskiej szkoły wychowania estetycznego opartej na interdyscyplinarnej teorii o charakterze humanistyczno-społecznym”, napisali w pożegnaniu członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego, uczelni, z którą związana była od 1949 roku do śmierci. W czasie wojny studiowała filozofię i pedagogikę na „kompletach” u profesorów Tatarkiewicza i Suchodolskiego (którego asystentką została po wojnie na uczelni). Po otrzymaniu dyplomu UW kontynuowała studia na Sorbonie (dzięki stypendium Fundacji Forda), gdzie doktoryzowała się w dziedzinie estetyki. Po powrocie do Polski rozpoczęła pracę na Wydziale Pedagogicznym UW, gdzie w 1985 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego i przez wiele lat kierowała zespołem Pracowni Teorii Wychowania Estetycznego.

Byłą autorką kilkuset publikacji, prac naukowych z zakresu wychowania przez sztukę, opublikowanych również w innych językach (jak tom jej wykładów akademickich prowadzonych na uniwersytecie w Padwie). Promotorka dziesiątków prac magisterskich i doktorskich, członkini naukowych organizacji i stowarzyszeń w kraju i zagranicą. Współpracowała z UNESCO, zasiadała w prezydium PAN I w Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus”, należała również do Société Française d’Esthétique, International Society for Education through Art (INSEA) oraz World Association for Education Research (WAER).

 

#pożegnania
#Irena Wojnar