Maria Pańczyk-Pozdziej

12.05.2022
Fot. Kancelaria Senatu RP
Fot. Kancelaria Senatu RP

Dziennikarka, senator czterech kadencji, propagatorka śląskich spraw, zmarła w wieku 79 lat. Od 1997 roku należała do sekcji D Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Urodzona w Tarnowskich Górach, ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Przez trzy lata pracowała jako nauczycielka, by od 1971 rozpocząć ścisłą współpracę z Radiem Katowice. Propagowała w nim Śląsk i Ślązaków, kulturę tego regionu, jego mową. Uważała jednak, że słynna w Polsce „godka” paradoksalnie mówiła najmniej o śląskości danej osoby – według niej liczyła tradycja rodzinna, wychowanie, dbanie o kulturowe dziedzictwo.

Zainicjowany przez nią konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku” wyłaniał laureatów najlepiej znających śląską mowę, obyczaje. Dwukrotnie wyszła z konkursem poza Katowice, organizując jego edycje w Teksasie, gdzie nie brakuje potomków ubiegłowiecznych śląskich osadników. W katowickiej telewizji zainicjowała cykl programów „Sobota w Bytkowie”. Była autorką śpiewnika Pośpiewomy po naszymu oraz kilku książek poświęconych regionowi.

Zaangażowana społecznie, była radną Sejmiku Województwa Śląskiego, a w Senacie RP pracowała w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Pełniła również funkcję wicemarszałkini Senatu VIII kadencji (2011-2015). Za swą pracę odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Należała do grona nieformalnych „ambasadorów Śląska”, dbając o jego miejsce w dziedzictwie kultury narodowej i przestrzegając przed zapominaniem o korzeniach. W jednym z tekstów ze swego śpiewnika mówiła: „Coście zrobili, kamraty kochane, / Gańba to przeca łostawić własny plac. / Tu my wyrośli, tu błaznowali, / Tu żeś mógł w laciach zolycić cołki czas”.

#pożegnania
#Maria Pańczyk-Pozdziej