Tadeusz Barucki

26.07.2022
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

23 czerwca, kilkanaście dni po swoich setnych urodzinach, brał udział w benefisowym spotkaniu, zorganizowanym na jego cześć w Katowicach; wygłosił tam wykład O ciągłości w architekturze. Tytuł znamienny, wręcz podkreślający niezwykłą długość życia architekta Tadeusza Baruckiego.

Życia aktywnego, pełnego projektów, pomysłów, podróży, spotkań, publikacji, wypowiedzi. Po maturze chciał studiować matematykę, przeszkodziła w tym wojna, studia – rozszerzone o historię sztuki i architekturę – zrobił w Lublinie i w Krakowie. Pracował jako architekt w biurach projektowych, szybko jednak rozpoznał swą prawdziwą pasję: popularyzowanie architektury, dokumentowanie jej i pokazywanie jej dokonań, tłumaczenie zasad urbanistyki, wpływu zabudowy na otoczenie i na jej użytkowników. Był sekretarzem Międzynarodowego Spotkania Architektów w Warszawie w 1954, nawiązując pierwsze kontakty zagraniczne, pieczołowicie później kultywowane. Stał się swoistym „oknem na świat” dla środowiska polskich projektantów i urbanistów. Doceniła to Międzynarodowa Unia Architektów, przyznając mu w 1981 swoje wyróżnienie „za promowanie kultury architektonicznej i wymianę informacji o architekturze w świecie”. Był autorem monografii, opracowań encyklopedycznych i albumowych, filmów i nagrań, kilkuset audycji dla Polskiego Radia i zagranicznych radiostacji, jak również współzałożycielem bazy informacji architektonicznej Arkisyst, działającej pod auspicjami UNESCO.

Kawaler Orderu Odrodzenia Polski (2017), wyróżniony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015). Został członkiem ZAiKS-u w 1961, przez siedem kadencji (1984-2009) pełnił funkcję członka Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

#pożegnania
#Tadeusz Barucki