Nowe władze ZAiKS-u. Rozwój i rewolucja

7.07.2022
Od lewej/From left: Michał Komar, Olga Krysiak, Emil Wesołowski, Paweł Łukaszewski, Michał Brutkowski, Miłosz Bembinow, Witold Krassowski, Elżbieta Banecka, Ferid Lakhdar, Wojciech Byrski, Damian Słonina, Filip Siejka, Zbigniew Benedyktowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Od lewej/From left: Michał Komar, Olga Krysiak, Emil Wesołowski, Paweł Łukaszewski, Michał Brutkowski, Miłosz Bembinow, Witold Krassowski, Elżbieta Banecka, Ferid Lakhdar, Wojciech Byrski, Damian Słonina, Filip Siejka, Zbigniew Benedyktowicz. Fot. Karpati&Zarewicz

Po Zebraniu Delegatów, na którym wybrano skład Zarządu Stowarzyszenia przyszedł czas na ostateczne ukonstytuowanie się całych władz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Zmiany, które nastąpiły w strukturze organizacji, dobitnie świadczą o rozwoju branży kreatywnej i konsolidacji całego środowiska twórców.

Na nowego Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia wybrano Miłosza Bembinowa, dyrygenta, kompozytora, laureata wielu konkursów kompozytorskich, związanego z ZAiKS-em od ponad 20 lat. W skład Zarządu weszli także Elżbieta Banecka, graficzka, malarka; Ryszard Bańkowicz, dziennikarz, korespondent; Zbigniew Benedyktowicz, antropolog kultury; Michał Brutkowski, architekt; Wojciech Byrski, autor tekstów, kompozytor; Wojciech Gilewski, tłumacz; Michał Komar, scenarzysta, krytyk filmowy; Witold Krassowski, fotograf; Olga Krysiak, tłumaczka; Ferid Lakhdar, muzyk, wokalista; Paweł Łukaszewski, kompozytor, dyrygent; Filip Siejka, muzyk, kompozytor; Małgorzata Sikorska-Miszczuk, dramatopisarka, scenarzystka; Emil Wesołowski, choreograf, reżyser oraz reprezentujący Sekcję Wydawców Muzycznych Damian Słonina z Rebel Publishing i Marta Zgrzywa z Schubert Music Publishing.

Zarząd wyłonił ze swego grona dwóch Zastępców Przewodniczącego, którymi zostali Michał Komar i Ferid Lakhdar. Powołał także Olgę Krysiak na stanowisko Sekretarza, a Wojciecha Byrskiego na Skarbnika Zarządu.

Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz, Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz, Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz

W stronę Wydawców

Jednym z najważniejszych wydarzeń dla Stowarzyszenia był udział w Zebraniu Delegatów reprezentantów wydawców muzycznych oraz ich wejście do władz. To bardzo ważny krok dla całej branży muzycznej i początek nowego paradygmatu działań na rzecz lepszych warunków finansowania twórców i ich ważniejszego miejsca w społeczeństwie. Udział wydawców był przez wiele lat blokowany przez uregulowania prawne, dziś te przeszkody zniknęły.

 

Obecna sytuacja przyspieszenia świata pokazuje wagę empatii, dialogu i współpracy – potrzebę solidarności w działaniu, a zarazem otwartości i umiejętności krytycznego myślenia, bo to czas zmian permanentnych. „Już nie strumień, a rwąca rzeka...”. W naszych rękach mamy dziś wszyscy wiosła i wierzymy, że wspólnymi siłami nadamy tej łodzi zdrowy i dostatni kurs.

Anna Laskowska
Przewodnicząca Sekcji Wydawców Muzycznych

 

Koordynacją działań ZAiKS-u i wydawców będzie zajmował się Damian Słonina (Rebel Publishing). Warto również przypomnieć, że w skład Zarządu weszła Marta Zgrzywa reprezentująca wydawcę Schubert Music Publishing. Reprezentanci wydawców znaleźli się także we wszystkich pozostałych strukturach władz – Radzie, Komisji Rewizyjnej oraz Sądzie koleżeńskim.

Damian Słonina (Rebel Publishing) fot. Karpati&Zarewicz
Damian Słonina (Rebel Publishing) fot. Karpati&Zarewicz

Nowa Rada

6 lipca poznaliśmy także skład i władze Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Na jej Przewodniczącego wybrano Janusza Foglera, fotografa, dziennikarza. Zastępcą został Jacek Cygan, autor tekstów, a Sekretarzem – Rafał Skąpski, prawnik, wydawca. Poza nimi w skład Rady weszli: Czesław Bielecki, architekt, publicysta; Danuta Danek, eseistka, tłumaczka; Wojciech Dróżdż, dramaturg; Andrzej Dudziński, rysownik, grafik; Grażyna Dyksińska-Rogalska, tłumaczka; Mieczysław Jurecki, multiinstrumentalista, kompozytor; Ilona Łepkowska, scenarzystka, producentka filmowa; Maciej Małecki, kompozytor; Eustachy Rylski, pisarz, Maciej Stadnik z Universal Music Publishing i Ewa Wycichowska, choreografka.

Janusz Fogler. Fot. Karpati&Zarewicz
Janusz Fogler. Fot. Karpati&Zarewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ponownie wybrano Katarzynę Wojsz. Jej Zastępcą został Ignacy Zalewski, Sekretarzem Marcin Nowakowski, a jego Zastępczynią Beata Ejzenhart. Skład komisji uzupełniają Magdalena Cuprzyńska z Abkco Music International Limited, Agnieszka Lubomira Piotrowska i Katarzyna Stanny.

 

Sąd koleżeński

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego wybrano Wojciecha Jędrkiewicza. Jego Zastępcą został Jerzy Kornowicz, a Sekretarzem Ewa Małcużyńska-Wojna. Pozostali członkowie tego organu to: Biljana Bakić-Pawlak z Jazzboy Publishing, Barbara Grzegorzewska, Justyna Holm, Krystyna Kofta, Dorota Kołodyńska, Wojciech Trzciński, Tomasz Szarota, Przemysław Śliwa, Jacek Wciślak, Wojciech Wróblewski i Andrzej Zieliński.

Od lewej/From left: Michał Komar, Olga Krysiak, Emil Wesołowski, Paweł Łukaszewski, Michał Brutkowski, Miłosz Bembinow, Witold Krassowski, Elżbieta Banecka, Ferid Lakhdar, Wojciech Byrski, Damian Słonina, Filip Siejka, Zbigniew Benedyktowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Od lewej/From left: Michał Komar, Olga Krysiak, Emil Wesołowski, Paweł Łukaszewski, Michał Brutkowski, Miłosz Bembinow, Witold Krassowski, Elżbieta Banecka, Ferid Lakhdar, Wojciech Byrski, Damian Słonina, Filip Siejka, Zbigniew Benedyktowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Nowa Komisja Rewizyjna ZAiKS-u: Ignacy Zalewski, Katarzyna Wojsz, Marcin Nowakowski, Agnieszka Lubomira Piotrowska, Katarzyna Stanny, Beata Ejzenhart, Magdalena Cuprzyńska. Fot. Karpati&Zarewicz
Nowa Komisja Rewizyjna ZAiKS-u: Ignacy Zalewski, Katarzyna Wojsz, Marcin Nowakowski, Agnieszka Lubomira Piotrowska, Katarzyna Stanny, Beata Ejzenhart, Magdalena Cuprzyńska. Fot. Karpati&Zarewicz
Janusz Fogler. Fot. Karpati&Zarewicz
Janusz Fogler. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Aleksander Pałac, Eugeniusz Orłow, Miłosz Bembinow, Aleksandra Kaca, Ignacy Zalewski, Zuzanna Falkowska i Dariusz Przybylski. Fot. Karpati&Zarewicz
Aleksander Pałac, Eugeniusz Orłow, Miłosz Bembinow, Aleksandra Kaca, Ignacy Zalewski, Zuzanna Falkowska i Dariusz Przybylski. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow . Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow . Fot. Karpati&Zarewicz
Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Mariusz Bogdanowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Mariusz Bogdanowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Zuzanna Falkowska i Dariusz Przybylski, za nimi Miłosz Bembinow i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Zuzanna Falkowska i Dariusz Przybylski, za nimi Miłosz Bembinow i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Marcin Nowakowski i Dominika Barabas. Fot. Karpati&Zarewicz
Marcin Nowakowski i Dominika Barabas. Fot. Karpati&Zarewicz
Rafał Bryndal, Filip Siejka, Stanisław Trzciński, Ferid Lakhdar i Ryszard Kunce. Fot. Karpati&Zarewicz
Rafał Bryndal, Filip Siejka, Stanisław Trzciński, Ferid Lakhdar i Ryszard Kunce. Fot. Karpati&Zarewicz
Dorota Stalińska i Marek Kościkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Dorota Stalińska i Marek Kościkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Olewicz, Filip Siejka i Piotr Bukartyk. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Olewicz, Filip Siejka i Piotr Bukartyk. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz, Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz, Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Beata Ejzenhart, Janusz Fogler, Jacek Cygan, Patrycja Kosiarkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Beata Ejzenhart, Janusz Fogler, Jacek Cygan, Patrycja Kosiarkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Sławomir Wierzcholski i Tomasz Kordeusz. Fot. Karpati&Zarewicz
Sławomir Wierzcholski i Tomasz Kordeusz. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Ścierański i Jacek Barcz. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Ścierański i Jacek Barcz. Fot. Karpati&Zarewicz
Mariusz Bogdanowicz, Dorota Stalińska. Fot. Karpati&Zarewicz
Mariusz Bogdanowicz, Dorota Stalińska. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Dorota Stalińska, Stanisław Trzciński i Janusz Stokłosa. Fot. Karpati&Zarewicz
Dorota Stalińska, Stanisław Trzciński i Janusz Stokłosa. Fot. Karpati&Zarewicz
Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Agnieszka Lubomira Piotrowska, , Paweł Demirski, Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Fot. Karpati&Zarewicz
Agnieszka Lubomira Piotrowska, , Paweł Demirski, Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Fot. Karpati&Zarewicz
Aleksander Nowacki, Jan Błeszyński i Krzysztof Lewandowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Aleksander Nowacki, Jan Błeszyński i Krzysztof Lewandowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Ryszard Kunce i Bogdan Olewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Ryszard Kunce i Bogdan Olewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
W drugim rzędzie: Hanna Kamińska, Zofia Rudnicka, Przemysław Śliwa. W pierwszym rzędzie Alisa Makarenko, Kaja Kołodziejczyk i Emil Wesołowski. Fot. Karpati&Zarewicz
W drugim rzędzie: Hanna Kamińska, Zofia Rudnicka, Przemysław Śliwa. W pierwszym rzędzie Alisa Makarenko, Kaja Kołodziejczyk i Emil Wesołowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Anna Fogler i Maria Luiza Pyrlik. Fot. Karpati&Zarewicz
Anna Fogler i Maria Luiza Pyrlik. Fot. Karpati&Zarewicz
Alisa Makarenko i Emil Wesołowski. Fot Karpati&Zarewicz
Alisa Makarenko i Emil Wesołowski. Fot Karpati&Zarewicz
Magdalena Federowicz-Boule i Waldemar Bezpałko. Fot. Karpati&Zarewicz
Magdalena Federowicz-Boule i Waldemar Bezpałko. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Gierałtowski. Fot Karpati&Zarewicz
Krzysztof Gierałtowski. Fot Karpati&Zarewicz
Zbigniew Furman i Witold Krassowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Zbigniew Furman i Witold Krassowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Szymon Jachimek. Fot. Karpati&Zarewicz
Szymon Jachimek. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska, Leszek Szopa, Wojciech Trzciński. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska, Leszek Szopa, Wojciech Trzciński. Fot. Karpati&Zarewicz
Zbigniew Benedyktowicz i Paweł Próchniak. Fot. Karpati&Zarewicz
Zbigniew Benedyktowicz i Paweł Próchniak. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzesimir Dębski. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzesimir Dębski. Fot. Karpati&Zarewicz
Tomasz Lipiński, Marek Hojda. Fot. Karpati&Zarewicz
Tomasz Lipiński, Marek Hojda. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Adam Sztaba. Fot. Karpati&Zarewicz
Adam Sztaba. Fot. Karpati&Zarewicz
Tadeusz Wożniak. Fot. Karpati&Zarewicz
Tadeusz Wożniak. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Miecznikowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Miecznikowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Michalik. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Michalik. Fot. Karpati&Zarewicz
Wojciech Byrski. Fot. Karpati&Zarewicz
Wojciech Byrski. Fot. Karpati&Zarewicz
Ilona Łepkowska. Fot. Karpati&Zarewicz
Ilona Łepkowska. Fot. Karpati&Zarewicz
Zbigniew Benedyktowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Zbigniew Benedyktowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Mieczysław Jurecki, Danuta Danek. Fot. Karpati&Zarewicz
Mieczysław Jurecki, Danuta Danek. Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Katarzyna Stanny, Elżbieta Banecka. Fot. Karpati&Zarewicz
Katarzyna Stanny, Elżbieta Banecka. Fot. Karpati&Zarewicz
Andrzej Dudziński. Fot. Karpati&Zarewicz
Andrzej Dudziński. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz, Ryszard Kunce i Bogdan Olewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz, Ryszard Kunce i Bogdan Olewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Dominika Barabas, Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Dominika Barabas, Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Wojciech Konikiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Wojciech Konikiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Marika. Fot. Karpati&Zarewicz
Marika. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Gierałtowski. Fot Karpati&Zarewicz
Krzysztof Gierałtowski. Fot Karpati&Zarewicz
Zbigniew Furman. Fot. Karpati&Zarewicz
Zbigniew Furman. Fot. Karpati&Zarewicz
Dariusz Przybylski. Fot. Karpati&Zarewicz
Dariusz Przybylski. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Kościkiewicz i Rafał Bryndal. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Kościkiewicz i Rafał Bryndal. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Olewicz i Piotr Bukartyk. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Olewicz i Piotr Bukartyk. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Dzikowski i Marek Gaszyński. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Dzikowski i Marek Gaszyński. Fot. Karpati&Zarewicz
Magdalena Cuprzyńska, Anna Laskowska. Fot. Karpati&Zarewicz
Magdalena Cuprzyńska, Anna Laskowska. Fot. Karpati&Zarewicz
Sławomir Wierzcholski i Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Sławomir Wierzcholski i Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Alisa Makarenko i Kaja Kołodziejczyk. Fot. Karpati&Zarewicz
Alisa Makarenko i Kaja Kołodziejczyk. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Golec, Urszula Dudziak, Andrzej Dudziński. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Golec, Urszula Dudziak, Andrzej Dudziński. Fot. Karpati&Zarewicz
Mieczysław Jurecki. Fot. Karpati&Zarewicz
Mieczysław Jurecki. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Wojtyszko. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Wojtyszko. Fot. Karpati&Zarewicz
Janusz Fogler, Jacek Cygan i Patrycja Kosiarkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Janusz Fogler, Jacek Cygan i Patrycja Kosiarkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Michalik, Jan Błeszyński, Krzysztof Lewandowski i Karol Kościński. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Michalik, Jan Błeszyński, Krzysztof Lewandowski i Karol Kościński. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Jan Wojdak, Aleksander Nowacki, Sławomir Wierzcholski, Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Jan Wojdak, Aleksander Nowacki, Sławomir Wierzcholski, Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Leszek Szopa, Wojciech Trzciński,, Jerzy Mamcarz. Fot. Karpati&Zarewicz
Leszek Szopa, Wojciech Trzciński,, Jerzy Mamcarz. Fot. Karpati&Zarewicz
Jan Buchwald. Fot. Karpati&Zarewicz
Jan Buchwald. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Jan Błeszyński i Krzysztof Lewandowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Jan Błeszyński i Krzysztof Lewandowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Tomasz Lipiński. Fot. Karpati&Zarewicz
Tomasz Lipiński. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Chorążuk. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Chorążuk. Fot. Karpati&Zarewicz
Jacek Cygan i Ilona Łepkowska. Fot. Karpati&Zarewicz
Jacek Cygan i Ilona Łepkowska. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska, Leszek Szopa, Jerzy Mamcarz i Tomasz Lipiński. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska, Leszek Szopa, Jerzy Mamcarz i Tomasz Lipiński. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Małecki. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Małecki. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Lewandowski, Aleksander Nowacki i Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Lewandowski, Aleksander Nowacki i Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Chorążuk i Andrzej Zaniewski. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Chorążuk i Andrzej Zaniewski. Fot. Karpati&Zarewicz
Damian Słonina, Wojciech Byrski. Fot. Karpati&Zarewicz
Damian Słonina, Wojciech Byrski. Fot. Karpati&Zarewicz
Filip Siejka, Mieczysław Jurecki, Damian Słonina. Fot. Karpati&Zarewicz
Filip Siejka, Mieczysław Jurecki, Damian Słonina. Fot. Karpati&Zarewicz
Kuba Sienkiewicz i Marek Dutkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Kuba Sienkiewicz i Marek Dutkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Eustachy Rylski. Fot. Karpati&Zarewicz
Eustachy Rylski. Fot. Karpati&Zarewicz
Emil Wesołowski i Zofia Rudnicka. Fot. Karpati&Zarewicz
Emil Wesołowski i Zofia Rudnicka. Fot. Karpati&Zarewicz
Anna Biernacka, Miłosz Bembinow i Jacek Cygan. Fot. Karpati&Zarewicz
Anna Biernacka, Miłosz Bembinow i Jacek Cygan. Fot. Karpati&Zarewicz
Beata Ejzenhart i Tomasz Lipiński. Fot. Karpati&Zarewicz
Beata Ejzenhart i Tomasz Lipiński. Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Michalik i Anna Wysocka. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Michalik i Anna Wysocka. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz i Grzegorz Piotrowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz i Grzegorz Piotrowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Zuzanna Falkowska, Adam Sztaba i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Zuzanna Falkowska, Adam Sztaba i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Dzikowski i Anna Wysocka. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Dzikowski i Anna Wysocka. Fot. Karpati&Zarewicz
Marcin Łukaszewski, Paweł Łukaszewski. Fot. Karpati&Zarewicz
Marcin Łukaszewski, Paweł Łukaszewski. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Zieliński. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Zieliński. Fot. Karpati&Zarewicz
Witold Krassowski, Marek Szymański, Wojciech Druszcz, Magdalena Antonowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Witold Krassowski, Marek Szymański, Wojciech Druszcz, Magdalena Antonowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Wojciech Druszcz, Magdalena Antonowicz, Jacek Barcz. Fot. Karpati&Zarewicz
Wojciech Druszcz, Magdalena Antonowicz, Jacek Barcz. Fot. Karpati&Zarewicz
Witold Krassowski i Jacek Barcz. Fot. Karpati&Zarewicz
Witold Krassowski i Jacek Barcz. Fot. Karpati&Zarewicz
Rafał Bryndal i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Rafał Bryndal i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Radosław Piwowarski. Fot. Karpati&Zarewicz
Radosław Piwowarski. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Mariusz Bogdanowicz i Krzesimir Dębski. Fot. Karpati&Zarewicz
Mariusz Bogdanowicz i Krzesimir Dębski. Fot. Karpati&Zarewicz
Rafał Bryndal. Fot. Karpati&Zarewicz
Rafał Bryndal. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Hojda xxxxxxxx. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Hojda xxxxxxxx. Fot. Karpati&Zarewicz
Mieczysław Jurecki. Fot. Karpati&Zarewicz
Mieczysław Jurecki. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Przybylik, Michał Komar i Tadeusz Woźniak. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Przybylik, Michał Komar i Tadeusz Woźniak. Fot. Karpati&Zarewicz
Daniel Zarewicz i Katarzyna Stanny. Fot. Karpati&Zarewicz
Daniel Zarewicz i Katarzyna Stanny. Fot. Karpati&Zarewicz
#Dla mediów