#AżTak Festiwal

7.07.2022 - 9.07.2022, Warszawa , Festiwal
#Ażtak Festiwal
#Ażtak Festiwal

Ta przewrotna nazwa kryje pierwszy festiwal warszawskiej kooperatywy muzycznej Hashtag Ensemble. Postulatem pierwszej edycji był SUPERORGANIZM. Utopijna idea stworzenia ludzkiego superorganizmu łagodzi wewnętrzne konflikty tożsamościowe, zażegnuje niszczący konflikt człowieka z naturą, wreszcie – zatrzymuje wojny. Podczas #AżTak Festiwalu Hashtag Ensemble proponował głęboką refleksję nad otaczającą nas rzeczywistością, zdrowy aktywizm realizowany we współpracy ze wspólnotami lokalnymi i odzyskanie kontaktu z własnym ciałem i emocjami. Poświęcone były temu dwa dyskusyjne panele, prowadzone przez Anię Karpowicz i Lilianę Krych w Domu Kultury MSN „Słonecznik”, jak również koncerty wykorzystujące dźwięki przyrody: „Ave Virus” w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, „Superorganizm” w Ogrodzie Botanicznym UW oraz wzbogaceni warsztatem improwizacji głosem „Aniołowie Pokoju” w Domu Kultury „Słonecznik”. W projekcie wzięło udział kilkudziesięciu wykonawców i artystów.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/760045445130429 

#AżTak Festiwal