Irena Reszke

11.04.2022
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Socjolożka związana z Polską Akademią Nauk, profesor Irena Reszke zmarła po długiej chorobie 11 kwietnia 2022. Miała 92 lata.

Przez wiele lat pracowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jej zainteresowania obejmowały głównie pozycję społecznej kobiet i kwestie nierówności społecznych zachodzących między mężczyznami i kobietami w pracy zawodowej. Badała również stereotypy wizerunku osób bezrobotnych, opinie, z jakimi spotykają się bezrobotni – i, ogólniej, problem bezrobocia w Polsce. Jako jedna z pierwszych badaczek zwracała uwagę na nierówności płci na rynku pracy, poświęcając temu tematowi wiele ze swych publikacji naukowych, w tym tak klasyczne pozycje jak Prestiż społeczny a płeć. Kryteria prestiżu zawodów i osób (1984, ukazał się także przekład angielski) czy Nierówności płci w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej (1991). Inne jej istotne prace dotyczyły wpływu, jaki poziom wykształcenia wywierał na wysokość uposażeń (np. Społeczne uwarunkowania wyboru szkoły zawodowej i odpływu uczniów ze szkół, 1972 czy Następstwa rozbieżności między poziomami zarobków i kwalifikacji, 1977). Była ceniona za klarowność wywodu i precyzję terminologiczną, co umożliwiało czytelnikom zapoznanie się ze skomplikowanymi nieraz tematami współczesnej socjologii.

Irena Reszke była członkiem sekcji I naszego Stowarzyszenia; przystąpiła do niej 11 kwietnia 1988 roku.

#pożegnania
#Irena Reszke