22. edycja Nagród Naukowych „Polityki”

5.04.2022
Materiały prasowe
Materiały prasowe

Od 6 kwietnia do 8 czerwca 2022 roku Fundacja Tygodnika „Polityka” przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do 22. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Lista 15 finalistów zostanie opublikowana w „Polityce” 14 września, a laureaci zostaną ogłoszeni w październiku 2022.

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. nosi on nazwę Nagród Naukowych. Na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, osiągnęły ważny punkt swojej zawodowej kariery – może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły. W skład Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni staranną selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów do finału.

Od 2011 roku wyłonionych przez Kapitułę I stopnia finalistów konkursu organizatorzy poddają ocenie Kapituły II etapu (Obywatelskiej, nazywanej też Społeczną) do której zapraszane są osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Ma ona wskazać pięciu laureatów, których badania uzna za szczególnie obiecujące nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego. W Kapitule Obywatelskiej zasiada m.in. wiceprezes ZAiKS-u Michał Komar.

Dzięki pracy obu kapituł spośród setek kandydatur co roku wyłaniana jest piętnastka finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne – piątka zwycięzców otrzymuje Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

Przez 21 lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników „Polityki”, którzy wpłacali
na program stypendialny 1% podatku, fundacja wsparła 347 naukowców kwotą ponad 6 mln 750 tys. zł.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie polityka.pl/stypendia i odesłanie go drogą elektroniczną do środy 8 czerwca 2022 roku na adres: stypendia@polityka.pl

Partnerami 22. edycji Nagród Naukowych POLITYKI są: Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Dr Irena Eris S.A.

Patronem medialnym jest Radio TOK FM

 

#Sprzyjamy wyobraźni
#Nagrody Naukowe „Polityki”