Zbigniew Wawer

12.12.2022
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Zbigniew Wawer w 1979 roku ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i wkrótce potem podjął studia doktoranckie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie później pracował do 2001 roku. Zajmowała go głównie historia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej, prowadził jej badania m.in. w archiwach londyńskich.

Na początku lat 90. zaczął współpracę z Telewizją Polską i przez następną dekadę zrealizował kilkadziesiąt filmów dokumentalnych i kilkaset programów historycznych. Równolegle wydawał książki i pisał artykuły.

W 2010 roku Zbigniew Wawer uzyskał habilitację i został profesorem w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej.

Od 2012 do 2016 kierował Muzeum Wojska Polskiego, potem, aż do śmierci, Łazienkami Warszawskimi. Uhonorowano go między innymi Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także państwowymi odznaczeniami Estonii, Finlandii, Węgier, Holandii, Łotwy i. Niemiec.

Do ZAiKS-u Zbigniew Wawer wstąpił w 2002 roku. W latach 2009-2017 był członkiem zarządu Sekcji G, pracował też w komisji repartycyjnej.

 

 

#Zbigniew Wawer
#pożegnania