Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wybrało nowy Zarząd

27.06.2022
Miłosz Bembinow, Janusz Fogler, Jacek Cygan i Patrycja Kosiarkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow, Janusz Fogler, Jacek Cygan i Patrycja Kosiarkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz

Wybrano nowe władze ZAiKS-u. Nowy zarząd największego w Polsce stowarzyszenia twórców będzie kierował organizacją przez kolejne 4 lata. Priorytetem pozostaje zwiększanie wynagrodzeń autorskich za utwory wykorzystywane online. ZAiKS postawi też na kolejne udogodnienia dla twórców i nie przestanie pomagać ukraińskiej kulturze.

Na Przewodniczącego Zarządu wybrano Miłosza Bembinowa. W skład Zarządu weszli także Paweł Łukaszewski, Ferid Lakhdar, Filip Siejka, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Wojciech Byrski, Damian Słonina (Rebel Publishing), Marta Zgrzywa (Schubert Music Publishing), Wojciech Gilewski, Michał Komar, Emil Wesołowski, Zbigniew Benedyktowicz, Elżbieta Banecka, Witold Krassowski, Ryszard Bańkowicz, Michał Brutkowski i Olga Krysiak.

Nowe władze zostały wybrane przez Zebranie Delegatów.

– Celem numer jeden na najbliższe lata jest zwiększanie wynagrodzeń z internetu. W ostatnich latach wzrosły one wielokrotnie, ale stawiamy na dalszy przyrost. Skala wykorzystania twórczości online jest dziś przecież ogromna. Czas pandemii pokazał także, że Stowarzyszenie jest jedyną bezpieczną przystanią dla polskich artystów, w tym dla tych na początku kariery – powiedział Miłosz Bembinow.

Kadencja ustępującego Zarządu była pełna wyzwań, przede wszystkim z powodu pandemii, która była prawdziwym sprawdzianem zarówno dla Stowarzyszenia, jak i całego środowiska twórczego. Z powodu lockdownu wielu artystów z dnia na dzień straciło źródło utrzymania. ZAiKS skutecznie pomógł zrekompensować im brak zabezpieczeń socjalnych. Pomoc finansowa przekazywana twórcom, zwłaszcza członkiniom i członkom Stowarzyszenia, przez cały okres pandemii była bezprecedensowa.

Pandemia nie była jedynym wyzwaniem. Nie tylko nie spowolniła ona procesów modernizacyjnych w ZAiKS-ie, ale wręcz je przyspieszyła. Stowarzyszenie w ostatnich latach zbudowało kolejne internetowe elementy biura do obsługi twórców: uruchomiono internetowy system ubiegania się o zaliczki, zapomogi, wnioskowanie o stypendia z Funduszu Popierania Twórczości oraz ułatwiono funkcję rejestracji utworów online. Teraz twórcy mogą przejść cały proces powierzania ochrony praw autorskich online – wystarczy utworzyć konto w serwisie zaiks.online, zweryfikować tożsamość za pomocą bankowości elektronicznej (mojeID) i zgłosić utwór. Stowarzyszenie zaproponowało też zupełnie nowy sposób komunikacji z twórcami i z tymi, którzy z twórczości korzystają. Wprowadziło nowy logotyp i hasło „Sprzyjamy wyobraźni”, a także unowocześniło identyfikację graficzną. Najlepszą wizytówką tych zmian jest strona zaiks.org – przyjazna, atrakcyjna wizualnie i treściowo, łatwa w nawigacji. Wszystkie te działania zostały przeprowadzone w trakcie pandemii.

Stowarzyszenie powiększyło grono swoich członków: w 2018 roku, wraz z wejściem w życie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, po 70 latach do ZAiKS-u wrócili wydawcy muzyczni.

Wszystkie te zmiany sprawiły, że ponad stuletni ZAiKS jest nowoczesny i w pełni zasłużenie plasuje się w pierwszej dwudziestce najskuteczniejszych organizacji zbiorowego zarządzania na świecie. Organizacja jest liderem w regionie. Licencjonuje ponad 70 mln utworów polskich i zagranicznych. Reprezentuje ponad 19 tys. polskich autorów, wydawców muzycznych oraz spadkobierców. Na mocy umów międzynarodowych reprezentuje w Polsce ponad 3,5 mln zagranicznych twórców i wydawców muzycznych. Co piąty twórca reprezentowany przez ZAiKS ma mniej niż 35 lat. Stowarzyszenie co roku wypłaca twórcom i uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych 400 mln złotych tantiem.

To właśnie ZAiKS w marcu tego roku zainspirował stowarzyszenia twórcze z całego świata do uruchomienia funduszu Creators for Ukraine, który od ponad 3 miesięcy pomaga ukraińskim twórcom i przedstawicielom sektora kreatywnego. Na ten cel zebrano już ponad 1,5 mln euro, z czego 1,3 mln euro zostało już przekazane potrzebującym. Wspieranie ukraińskiej kultury pozostaje priorytetem także dla nowego zarządu ZAiKS-u.

 

Miłosz Bembinow, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Kompozytor, dyrygent, pedagog, laureat konkursów kompozytorskich, stypendysta Rządu Bawarskiego oraz Ministra Kultury RP, odznaczony medalem „Zasłużony dla kultury polskiej”. Adiunkt w Katedrze Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dorobek twórczy Miłosza Bembinowa obejmuje utwory kameralne, orkiestrowe i oratoryjne, ale też muzykę rozrywkową, filmową i teatralną. Jego muzyka doczekała się setek wykonań, licznych emisji w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, a także nagrań na ponad 40 albumach, spośród których kilka otrzymało nagrody „Fryderyk”, „Złoty Orfeusz” oraz osiągnęło status złotych i platynowych płyt.

Od ponad 20 lat Miłosz Bembinow jest animatorem życia muzycznego, działaczem szeregu stowarzyszeń i fundacji – w tym Związku Kompozytorów Polskich (delegat do europejskiej federacji ECSA – European Composer and Songwriter Alliance). Od czerwca 2019 jest także członkiem Rady Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, a od sierpnia 2021 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Eksportu Polskiej Muzyki – Music Export Poland. W Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS był do tej pory wiceprzewodniczącym Zarządu i Przewodniczącym Zarządu Sekcji Autorów Dzieł Muzycznych.

Od lewej/From left: Michał Komar, Olga Krysiak, Emil Wesołowski, Paweł Łukaszewski, Michał Brutkowski, Miłosz Bembinow, Witold Krassowski, Elżbieta Banecka, Ferid Lakhdar, Wojciech Byrski, Damian Słonina, Filip Siejka, Zbigniew Benedyktowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Od lewej/From left: Michał Komar, Olga Krysiak, Emil Wesołowski, Paweł Łukaszewski, Michał Brutkowski, Miłosz Bembinow, Witold Krassowski, Elżbieta Banecka, Ferid Lakhdar, Wojciech Byrski, Damian Słonina, Filip Siejka, Zbigniew Benedyktowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Nowa Komisja Rewizyjna ZAiKS-u: Ignacy Zalewski, Katarzyna Wojsz, Marcin Nowakowski, Agnieszka Lubomira Piotrowska, Katarzyna Stanny, Beata Ejzenhart, Magdalena Cuprzyńska. Fot. Karpati&Zarewicz
Nowa Komisja Rewizyjna ZAiKS-u: Ignacy Zalewski, Katarzyna Wojsz, Marcin Nowakowski, Agnieszka Lubomira Piotrowska, Katarzyna Stanny, Beata Ejzenhart, Magdalena Cuprzyńska. Fot. Karpati&Zarewicz
Janusz Fogler. Fot. Karpati&Zarewicz
Janusz Fogler. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Aleksander Pałac, Eugeniusz Orłow, Miłosz Bembinow, Aleksandra Kaca, Ignacy Zalewski, Zuzanna Falkowska i Dariusz Przybylski. Fot. Karpati&Zarewicz
Aleksander Pałac, Eugeniusz Orłow, Miłosz Bembinow, Aleksandra Kaca, Ignacy Zalewski, Zuzanna Falkowska i Dariusz Przybylski. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow . Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow . Fot. Karpati&Zarewicz
Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Mariusz Bogdanowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Mariusz Bogdanowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Zuzanna Falkowska i Dariusz Przybylski, za nimi Miłosz Bembinow i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Zuzanna Falkowska i Dariusz Przybylski, za nimi Miłosz Bembinow i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Marcin Nowakowski i Dominika Barabas. Fot. Karpati&Zarewicz
Marcin Nowakowski i Dominika Barabas. Fot. Karpati&Zarewicz
Rafał Bryndal, Filip Siejka, Stanisław Trzciński, Ferid Lakhdar i Ryszard Kunce. Fot. Karpati&Zarewicz
Rafał Bryndal, Filip Siejka, Stanisław Trzciński, Ferid Lakhdar i Ryszard Kunce. Fot. Karpati&Zarewicz
Dorota Stalińska i Marek Kościkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Dorota Stalińska i Marek Kościkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Olewicz, Filip Siejka i Piotr Bukartyk. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Olewicz, Filip Siejka i Piotr Bukartyk. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz, Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz, Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Beata Ejzenhart, Janusz Fogler, Jacek Cygan, Patrycja Kosiarkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Beata Ejzenhart, Janusz Fogler, Jacek Cygan, Patrycja Kosiarkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Sławomir Wierzcholski i Tomasz Kordeusz. Fot. Karpati&Zarewicz
Sławomir Wierzcholski i Tomasz Kordeusz. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Ścierański i Jacek Barcz. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Ścierański i Jacek Barcz. Fot. Karpati&Zarewicz
Mariusz Bogdanowicz, Dorota Stalińska. Fot. Karpati&Zarewicz
Mariusz Bogdanowicz, Dorota Stalińska. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Dorota Stalińska, Stanisław Trzciński i Janusz Stokłosa. Fot. Karpati&Zarewicz
Dorota Stalińska, Stanisław Trzciński i Janusz Stokłosa. Fot. Karpati&Zarewicz
Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow. Fot. Karpati&Zarewicz
Agnieszka Lubomira Piotrowska, , Paweł Demirski, Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Fot. Karpati&Zarewicz
Agnieszka Lubomira Piotrowska, , Paweł Demirski, Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Fot. Karpati&Zarewicz
Aleksander Nowacki, Jan Błeszyński i Krzysztof Lewandowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Aleksander Nowacki, Jan Błeszyński i Krzysztof Lewandowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Ryszard Kunce i Bogdan Olewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Ryszard Kunce i Bogdan Olewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
W drugim rzędzie: Hanna Kamińska, Zofia Rudnicka, Przemysław Śliwa. W pierwszym rzędzie Alisa Makarenko, Kaja Kołodziejczyk i Emil Wesołowski. Fot. Karpati&Zarewicz
W drugim rzędzie: Hanna Kamińska, Zofia Rudnicka, Przemysław Śliwa. W pierwszym rzędzie Alisa Makarenko, Kaja Kołodziejczyk i Emil Wesołowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Anna Fogler i Maria Luiza Pyrlik. Fot. Karpati&Zarewicz
Anna Fogler i Maria Luiza Pyrlik. Fot. Karpati&Zarewicz
Alisa Makarenko i Emil Wesołowski. Fot Karpati&Zarewicz
Alisa Makarenko i Emil Wesołowski. Fot Karpati&Zarewicz
Magdalena Federowicz-Boule i Waldemar Bezpałko. Fot. Karpati&Zarewicz
Magdalena Federowicz-Boule i Waldemar Bezpałko. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Gierałtowski. Fot Karpati&Zarewicz
Krzysztof Gierałtowski. Fot Karpati&Zarewicz
Zbigniew Furman i Witold Krassowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Zbigniew Furman i Witold Krassowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Szymon Jachimek. Fot. Karpati&Zarewicz
Szymon Jachimek. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska, Leszek Szopa, Wojciech Trzciński. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska, Leszek Szopa, Wojciech Trzciński. Fot. Karpati&Zarewicz
Zbigniew Benedyktowicz i Paweł Próchniak. Fot. Karpati&Zarewicz
Zbigniew Benedyktowicz i Paweł Próchniak. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzesimir Dębski. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzesimir Dębski. Fot. Karpati&Zarewicz
Tomasz Lipiński, Marek Hojda. Fot. Karpati&Zarewicz
Tomasz Lipiński, Marek Hojda. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Miłosz Bembinow i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Adam Sztaba. Fot. Karpati&Zarewicz
Adam Sztaba. Fot. Karpati&Zarewicz
Tadeusz Wożniak. Fot. Karpati&Zarewicz
Tadeusz Wożniak. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Miecznikowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Miecznikowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Michalik. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Michalik. Fot. Karpati&Zarewicz
Wojciech Byrski. Fot. Karpati&Zarewicz
Wojciech Byrski. Fot. Karpati&Zarewicz
Ilona Łepkowska. Fot. Karpati&Zarewicz
Ilona Łepkowska. Fot. Karpati&Zarewicz
Zbigniew Benedyktowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Zbigniew Benedyktowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Mieczysław Jurecki, Danuta Danek. Fot. Karpati&Zarewicz
Mieczysław Jurecki, Danuta Danek. Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Katarzyna Stanny, Elżbieta Banecka. Fot. Karpati&Zarewicz
Katarzyna Stanny, Elżbieta Banecka. Fot. Karpati&Zarewicz
Andrzej Dudziński. Fot. Karpati&Zarewicz
Andrzej Dudziński. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz, Ryszard Kunce i Bogdan Olewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz, Ryszard Kunce i Bogdan Olewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Dominika Barabas, Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Dominika Barabas, Ferid Lakhdar. Fot. Karpati&Zarewicz
Wojciech Konikiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Wojciech Konikiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Marika. Fot. Karpati&Zarewicz
Marika. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Gierałtowski. Fot Karpati&Zarewicz
Krzysztof Gierałtowski. Fot Karpati&Zarewicz
Zbigniew Furman. Fot. Karpati&Zarewicz
Zbigniew Furman. Fot. Karpati&Zarewicz
Dariusz Przybylski. Fot. Karpati&Zarewicz
Dariusz Przybylski. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Kościkiewicz i Rafał Bryndal. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Kościkiewicz i Rafał Bryndal. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Olewicz i Piotr Bukartyk. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Olewicz i Piotr Bukartyk. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Dzikowski i Marek Gaszyński. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Dzikowski i Marek Gaszyński. Fot. Karpati&Zarewicz
Magdalena Cuprzyńska, Anna Laskowska. Fot. Karpati&Zarewicz
Magdalena Cuprzyńska, Anna Laskowska. Fot. Karpati&Zarewicz
Sławomir Wierzcholski i Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Sławomir Wierzcholski i Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Alisa Makarenko i Kaja Kołodziejczyk. Fot. Karpati&Zarewicz
Alisa Makarenko i Kaja Kołodziejczyk. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Golec, Urszula Dudziak, Andrzej Dudziński. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Golec, Urszula Dudziak, Andrzej Dudziński. Fot. Karpati&Zarewicz
Mieczysław Jurecki. Fot. Karpati&Zarewicz
Mieczysław Jurecki. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Wojtyszko. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Wojtyszko. Fot. Karpati&Zarewicz
Janusz Fogler, Jacek Cygan i Patrycja Kosiarkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Janusz Fogler, Jacek Cygan i Patrycja Kosiarkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Michalik, Jan Błeszyński, Krzysztof Lewandowski i Karol Kościński. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Michalik, Jan Błeszyński, Krzysztof Lewandowski i Karol Kościński. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Jan Wojdak, Aleksander Nowacki, Sławomir Wierzcholski, Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Jan Wojdak, Aleksander Nowacki, Sławomir Wierzcholski, Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Leszek Szopa, Wojciech Trzciński,, Jerzy Mamcarz. Fot. Karpati&Zarewicz
Leszek Szopa, Wojciech Trzciński,, Jerzy Mamcarz. Fot. Karpati&Zarewicz
Jan Buchwald. Fot. Karpati&Zarewicz
Jan Buchwald. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Zebranie Delegatów. Fot. Karpati&Zarewicz
Jan Błeszyński i Krzysztof Lewandowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Jan Błeszyński i Krzysztof Lewandowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Tomasz Lipiński. Fot. Karpati&Zarewicz
Tomasz Lipiński. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Chorążuk. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Chorążuk. Fot. Karpati&Zarewicz
Jacek Cygan i Ilona Łepkowska. Fot. Karpati&Zarewicz
Jacek Cygan i Ilona Łepkowska. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska, Leszek Szopa, Jerzy Mamcarz i Tomasz Lipiński. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska, Leszek Szopa, Jerzy Mamcarz i Tomasz Lipiński. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Małecki. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Małecki. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Lewandowski, Aleksander Nowacki i Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Lewandowski, Aleksander Nowacki i Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Chorążuk i Andrzej Zaniewski. Fot. Karpati&Zarewicz
Bogdan Chorążuk i Andrzej Zaniewski. Fot. Karpati&Zarewicz
Damian Słonina, Wojciech Byrski. Fot. Karpati&Zarewicz
Damian Słonina, Wojciech Byrski. Fot. Karpati&Zarewicz
Filip Siejka, Mieczysław Jurecki, Damian Słonina. Fot. Karpati&Zarewicz
Filip Siejka, Mieczysław Jurecki, Damian Słonina. Fot. Karpati&Zarewicz
Kuba Sienkiewicz i Marek Dutkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Kuba Sienkiewicz i Marek Dutkiewicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Eustachy Rylski. Fot. Karpati&Zarewicz
Eustachy Rylski. Fot. Karpati&Zarewicz
Emil Wesołowski i Zofia Rudnicka. Fot. Karpati&Zarewicz
Emil Wesołowski i Zofia Rudnicka. Fot. Karpati&Zarewicz
Anna Biernacka, Miłosz Bembinow i Jacek Cygan. Fot. Karpati&Zarewicz
Anna Biernacka, Miłosz Bembinow i Jacek Cygan. Fot. Karpati&Zarewicz
Beata Ejzenhart i Tomasz Lipiński. Fot. Karpati&Zarewicz
Beata Ejzenhart i Tomasz Lipiński. Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Michalik i Anna Wysocka. Fot. Karpati&Zarewicz
Paweł Michalik i Anna Wysocka. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz i Grzegorz Piotrowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Dutkiewicz i Grzegorz Piotrowski. Fot. Karpati&Zarewicz
Zuzanna Falkowska, Adam Sztaba i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Zuzanna Falkowska, Adam Sztaba i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Dzikowski i Anna Wysocka. Fot. Karpati&Zarewicz
Krzysztof Dzikowski i Anna Wysocka. Fot. Karpati&Zarewicz
Marcin Łukaszewski, Paweł Łukaszewski. Fot. Karpati&Zarewicz
Marcin Łukaszewski, Paweł Łukaszewski. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Zieliński. Fot. Karpati&Zarewicz
Maciej Zieliński. Fot. Karpati&Zarewicz
Witold Krassowski, Marek Szymański, Wojciech Druszcz, Magdalena Antonowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Witold Krassowski, Marek Szymański, Wojciech Druszcz, Magdalena Antonowicz. Fot. Karpati&Zarewicz
Wojciech Druszcz, Magdalena Antonowicz, Jacek Barcz. Fot. Karpati&Zarewicz
Wojciech Druszcz, Magdalena Antonowicz, Jacek Barcz. Fot. Karpati&Zarewicz
Witold Krassowski i Jacek Barcz. Fot. Karpati&Zarewicz
Witold Krassowski i Jacek Barcz. Fot. Karpati&Zarewicz
Rafał Bryndal i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Rafał Bryndal i Anna Maria Huszcza. Fot. Karpati&Zarewicz
Radosław Piwowarski. Fot. Karpati&Zarewicz
Radosław Piwowarski. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Wanda Kwietniewska. Fot. Karpati&Zarewicz
Mariusz Bogdanowicz i Krzesimir Dębski. Fot. Karpati&Zarewicz
Mariusz Bogdanowicz i Krzesimir Dębski. Fot. Karpati&Zarewicz
Rafał Bryndal. Fot. Karpati&Zarewicz
Rafał Bryndal. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Hojda xxxxxxxx. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Hojda xxxxxxxx. Fot. Karpati&Zarewicz
Mieczysław Jurecki. Fot. Karpati&Zarewicz
Mieczysław Jurecki. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Przybylik, Michał Komar i Tadeusz Woźniak. Fot. Karpati&Zarewicz
Marek Przybylik, Michał Komar i Tadeusz Woźniak. Fot. Karpati&Zarewicz
Daniel Zarewicz i Katarzyna Stanny. Fot. Karpati&Zarewicz
Daniel Zarewicz i Katarzyna Stanny. Fot. Karpati&Zarewicz
#Nowe władze ZAiKS-u
#Sprzyjamy wyobraźni
#Dla mediów