Jerzy Jackl

15.06.2022
Fot. Archiwum ZAiKS-u
Fot. Archiwum ZAiKS-u

Był historykiem literatury i teatrologiem, ale nie stronił nigdy od spraw społecznych, angażował się w działania opozycji demokratycznej w PRL. Członkiem sekcji I Stowarzyszenia Autorów ZAiKS był od 1960 roku. Zmarł mając 88 lat.

Urodzony w Lubartowie w 1933 roku, studiował na Wydziale Filologii Polskiej UW. Po ukończeniu studiów pracował w Polskiej Akademii Nauk (w Instytucie Sztuki, następnie w Instytucie Badań Literackich), skąd przeszedł do Akademii Teologii Katolickiej; był również adiunktem w warszawskiej Akademii Teatralnej. Jako redaktor Państwowego Wydawnictwa Naukowego był autorem haseł i artykułów w encyklopediach i leksykonach poświęconych tematyce literackiej, teatralnej i filmowej. Dla Teatru Telewizji przygotowywał adaptacje sztuk teatralnych.

W 1977 roku został współpracownikiem Jana Józefa Lipskiego, publicysty i historyka literatury, wówczas związanego z KOR-em. Działał w strukturach NSZS „Solidarność”, redagował książki podziemnych oficyn i „Biuletyn Międzywydawniczy”. Był również współtwórcą Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej. Za „wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce” prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go w 2012 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzeia Polski.

#Jerzy Jackl
#pożegnania