Hanna Karpińska

Nagroda Specjalna
14.06.2022
Hanna Karpińska
Hanna Karpińska

Tłumaczka – głównie z bułgarskiego, ale także z macedońskiego, rosyjskiego i francuskiego. Przełożyła kilkadziesiąt książek. Autorka artykułów poświęconych literaturze bułgarskiej oraz problemom przekładu. Wspiera polsko-bułgarską wymianę kulturalną.

#Hanna Karpińska
#Nagroda Specjalna
#biogram